şükela:  tümü | bugün
 • bircok kitapta gauss jordan medodu olarak da gecer
 • gaussian elimination method der ingiliz buna.
 • kısaca "elimination method" da denir.
 • matris içindeki güzelim polinom sisteminizi bir güzel alt üçgen matrise çevirir. ardından back substitution uygularsınız tüm matrise ve sonuçta elinize çözülmüş güzelim bir polinom sistemi geçer.
 • ulan kafayı mı yedim bilmiyorum, habire bununla uğraşıyorum ben birkaç haftadır bulmaca gibin. kafamdan denklem uydurup uydurup boş zamanım olsun olmasın allahın belası gauss-jordan ile bireyler karalayıp durıyorum boş kağıtlara. sıcaktan beynim sulandı herhalde, çünkü nefret ediyorum bundan.. yeter! karnım aç, yemek yicem artıkın lan!
 • bir matrisin rank'ını bulmak, tersini hesaplamak için kullanılan bir yöntem.
  boğa burcu alman matematikçi carl friedrich gauss'tan adını alan yöntem sayesinde matrisler row echelon form denen $ekle dönü$ür.
 • pyhton kullananlar icin code

  import numpy as np

  def forward_elimination(a, b, n,):
  """
  calculates the forward part of gaussian elimination.
  """
  for row in range(0, n-1):
  for i in range(row+1, n):
  factor = a[i,row] / a[row,row]
  for j in range(row, n):
  a[i,j] = a[i,j] - factor * a[row,j]

  b[i] = b[i] - factor * b[row]

  print('a = \n%s and b = %s' % (a,b))
  return a, b

  def back_substitution(a, b, n):
  """"
  does back substitution, returns the gauss result.
  """
  x = np.zeros((n,1))
  x[n-1] = b[n-1] / a[n-1, n-1]
  for row in range(n-2, -1, -1):
  sums = b[row]
  for j in range(row+1, n):
  sums = sums - a[row,j] * x[j]
  x[row] = sums / a[row,row]
  return x

  def gauss(a, b):
  """
  this function performs gauss elimination without pivoting.
  """
  n = a.shape[0]

  # check for zero diagonal elements
  if any(np.diag(a)==0):
  raise zerodivisionerror(('division by zero will occur; '
  'pivoting currently not supported'))

  a, b = forward_elimination(a, b, n)
  return back_substitution(a, b, n)

  # main program starts here
  if __name__ == '__main__':
  a = np.array([[7.0, 3.1, 4.1],
  [0.0, 3.81, 8.55],
  [0.0, 0.0, -12.21]])
  b = np.array([17.0, 29.0, -10.0])
  x = gauss(a, b)
  print('gauss result is x = \n %s' % x)
 • n bilinmeyenli ve n denklemli bir denklem sistemi, bu yöntem kullanılarak bir programlama diliyle n^3 zamanda çözülebilirmiş.
  yani bilgisayarın gauss indirgeme yöntemi kullanarak bir denklem sistemini çözmesi n'in küpüyle doğru orantılı.

  matlab implementasyonu'nun (backslash( \ ) operatörü) daha kısa zamanlarda tamamlamasının sebebi pre-calculated değerler ve diğer optimizasyonlarmış.