şükela:  tümü | bugün
 • -gûna-
  renk, renk renk.. çeşit anlamına gelen farisi kökenli kelime..
 • sanskritçedir,kalite demektir daha geniş anlamda hal de denebilir.evrendeki enerjinin özellikleri anlamında kullanılır yogada.
 • kodumun wordabula'sının kabul etmediği kelime.
 • hint felsefesine göre bir anlamı da tamamlanmamış cevherdir. herşeyin içinde ve herşeyde bulunarak onların hareket etmesini sağlar. toplamda üç guna vardır. bunlar: tamas, rajas, sattvadır.
 • eski dilde kına.
 • nitelik, yeterlilik anlamına gelir.
  yoga da nitelik; hareketliliği sağlayan, uyumu sağlayan, karanlık eylemleri sağlayan olarak üçe ayrılır.
  tüm objelerin niteliğinde bunları kullanarak ifade edilir.
  bütün niteliklerin ortada oluşu bilincin hareket etmesine neden olan şeydir.. basit şekilde, zihin bir şeye iyi kötü dediğinde üzerine düşünmeye başlar. çünkü bir nitelik yani guna söz konusudur. nitelikler zihni harekete geçirir. özünde her nitelik aynıdır; niteliklerin değişken yapısı olmasına rağmen özleri aynıdır. bilincin algılayışı ile nitelikler oluşuyor.
 • guna, hinduizm zihin analizine göre; insanların zihinsel süreçlerinin stabil olmamasının temel saikidir.
  zihinde konumlanan ve zihnin -irade dışı- sürekli değişiminden sorumlu soyut bir kavram olan guna; sattva, rajas ve tamas denen üç bağımsız gücü içerir. kişinin zihinsel yapısını değiştiren bu üçlü güç koleksiyonu evrenseldir ve tüm mental ve fiziksel planlarda bulunur.

  guna bileşenlerinin işlevlerine göre etkileri aşağıdaki gibidir:

  * sattva: saflık, bilgi ve mutluluğu biçimlendiren istikrar ilkesidir.
  * rajas: eylemleri, arzuları ve huzursuzluk hislerini tetikleyen güdülenme ilkesidir.
  * tamas: hareketsizlik, donukluk ve yanılgıya yol açan atalet ilkesidir.

  tamas, zihnin maksimum düşük seviyede reaksiyon vermesinin nedenidir; rajas zihnin dağıılmasına neden olur ve huzursuzluk verir; sattva ise zihne üst düzeyde işlev kazandırır.

  mental bağımsızlık, affedicilik, verimkârlık gibi nitelikler sattva ilkesinin ürünüdür.

  alt seviye egosal arzular, öfke, ihtiras gibi kötü özellikler rajas'tan kaynaklanır.

  uyuşukluk, kompleksler, durağanlık gibi istenmeyen zihinsel haller tamas ilkesine bağldır. zihin, sattva fonksiyonu altında takdire değer yetenekler edinir; rajas etkinliği sırasında yanlışlar yapılır; tamas devreye girdiğinde ise yanlışların ve zihinsel yetilerin ötesinde zihinsel aktiviteleri askıya alır ve âdeta hiçlik moduna girilir.

  kişisel zihinlerin yapısını gunaların çeşitli kombinasyonları belirler. zihinsel altyapıları oluşturan elemanların işleyişine bağlı guna değişkenleri insan doğasındaki çeşitliliğin yanı sıra zihnin kararsız doğasını da açıklamaktadır.

  diğer yandan, şayet zihin tek bir gücün kontrolünde kalsaydı; insanların yükseliş ve düşüş süreçleri olmazdı ve bu nedenle gerek öğrenme faaliyetleri gerek deneyimlerden edinilen bilgi birikimlerine yönelik referanslar sekteye uğrar; gelişemezdi. bu nedenle insanı insan yapan temel yapıtaşı diyebileceğimiz zihne yerleşik guna bileşenleri tüm işlevleriyle zihnin gelişimi ve dönüşümü açısından gereklidir.
 • sanskrit dilinde nitelik manasına gelir.
  daha çok üç guna ve doshalar konusunda denk gelsek de
  (bkz: nirguna)
  (bkz: saguna)
  'başlıklarında da karşımıza çıkar.
hesabın var mı? giriş yap