şükela:  tümü | bugün
 • mülk,gayrimenkul...v.s üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olduğunu gösteren tapu belgesine denir.
 • banka kredisine uygun olmayan tapu.
 • behice baysal (62), babasından miras kalan arsalarını "ben bunları takip edip, uğraşamam" diye kocasına değerinin çok altında -sadece 6.000 liraya- sembolik bedellerle satmış(gibi göstermiş). ancak sorun şu ki arsalar hisseli yani kanunen, hissesi olan diğer şahısların aynı satış fiyatından öncelikli alım hakları var. kısacası bu olayda olduğu gibi devlete daha az vergi, harç ödeyeyim diye uyanıklık yapayım derken hisseli gayrimenkullerinizi değerinin çok altına 18.000 liraya, hem de kendi ellerinizle kaptırabilirsiniz.

  (bkz: şufa hakkı)
  (bkz: muvazaa)

  30.11.2009 - mustafa küçük - hürriyet
  --- alıntı ---
  silivri'de arsaya giderken eldeki tapulardan oldu
  şerif baysal, silivri’de eşine ait 11 dönüm hisseli üç arsayı, 6 bin liralık sembolik bir fiyatla devraldı.

  ancak diğer hissedar itiraz edince, mahkeme duruma el koydu. ve 500 bin liralık arsalar, mahkeme kararıyla, 6 bin liraya diğer hissedara devredildi. yargıtay da kararı onayınca, behice baysal, “sana emanet ettiğim mallara sahip çıkamadın” diyerek kocasını mahkemeye verdi.

  emekli öğretmen behice baysal (62), silivri’deki babadan kalma 11 dönüm hisseli üç arsasını, 6 bin liralık sembolik bir fiyatla kocası şerif baysal’a devretti. tapuları dahi çıkan arsaların devrine diğer hissedar önce onay verdiyse de bir süre sonra sembolik rakamları görerek itiraz etti. mahkeme, ‘hisseli satışlarda satın alma hakkı önceliği diğer hissedarındır’ gerekçesiyle, 500 bin liralık tapulu arsaları, şerif baysal’a satılan sembolik fiyat olan 6 bin liraya diğer hissedara devretti. yargıtay 6’ıncı hukuk dairesi kararı onayladı.

  hem karşı taraf avukatıyla hem karısıyla davalık

  şerif baysal, bu dava sürerken eşler arasındaki devirleri gösteren 15 resmi evrakın “dosyadan çalındığını” iddia ederek, karşı tarafın avukatı aleyhine silivri sulh hukuk mahkemesi’ne dava açtı. bu arada behice baysal da, “sana emanet ettiğim mallara sahip çıkamadın” diyerek tüm işlemlerin iptali talebiyle kocasını mahkemeye verdi. itiraz ettikleri yargıtay 6’ncı dairesi “tashihi karar talebini” reddetti. bunun üzerine silivri 2’inci asliye hukuk mahkemesi kararı kesinleştirip tapuya bildirdi. diğer iki dava sürerken, hissedar 500 bin lira değerindeki arsalara 6 bin liraya sahip oldu.

  9 yıldır süren davaya tam 25 bin lira gitti

  yaklaşık 9 yıldır devam eden mahkemenin psikolojisini bozduğunu belirten şerif baysal, dava için 25 bin lira harcadığını söyledi. eşine, kayınpederinden üç ayrı yerde hisseli arsalar kaldığını belirten şerif baysal, “ailedeki diğer hissedarlar hisselerini satmak isteyince, eşim uğraşamadığı için arsaları üzerime geçirmek istedi. eşimin amcasının hissedarları ise hisselerini mehmet çalık’a sattı” dedi. baysal, eşinin hisselerinin devri sırasında çalık’ın vekili avukat yalçın çakır’ın satışa onay verdiğini bunun da mahkeme kayıtlarında yer aldığını söyledi. devir ve satışlar sonrası hisselerin 3’te 2’sinin mehmet çalık, 3’te 1’inin de kendisine geçtiğini belirten baysal, “kendi hisselerime tek tapu almak için silivri sulh hukuk mahkemesi’nde 2001’de dava açtım. mahkemenin, hisseli arsaların ayrılmasına ilişkin kararını beklerken, diğer hissedar itiraz etti” diye konuştu.

  ‘tapulu arsalarımı gasp ettiler’

  dava dosyasındaki evraklar yok edilip hukuk oyunlarıyla aileden kalma arsalarının ellerinden alındığını iddia eden şerif baysal, karşı tarafın avukatını ‘evrakları çalmak ve mahkemeyi yanıltmak’ suçlamasıyla silivri cumhuriyet başsavcılığı’na, davalarına bakan silivri sulh hukuk mahkemesi’nden iki hakimi de ‘hukuk skandalına göz yummak’ suçlamasıyla hsyk’ya şikayet etti. baysal, davaya ilişkin dosyayı cumhurbaşkanı abdullah gül, başbakan tayyip erdoğan ve adalet bakanı sadullah ergin’e gönderdi.
  --- alıntı ---
  http://www.hurriyet.com.tr/…em/13070816.asp?gid=229
 • hisseli tapu; herhangi bir taşınmaz mal sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği, resmi belgeye denir. bu tapularda taşınmaz mal üzerinde hangi bölgesinin hangi hissedara ait olduğu belirtilmez. hisseli tapularda satış biri hissesini satmak istediğinde izalei şüyu davası açar. bu dava da hissesini satmak isteyen hissedarın açmış olduğu davadır. dava açılırken tüm hissedarlara haber ve bilgi vermek zorundadır.

  hisseli tapu, bir taşınmazda birden fazla mülkiyetin var olması halini tanımlamaktadır. genellikle hukukumuzda kişiler iradeleriyle taşınmazı birden fazla kişi satın alabilir birden fazla satın alım olduğu takdirde de bu taşınmaz hisseli tapu haline çevrilir, herkesin belli bir hissesi ve belli bir yüzdesi vardır. yine miras hukukundaki bir kişinin vefatı halinde mirasçılarının o mülkiyetteki hakları hisseli tapu haline getirilmiştir. hisseli tapuda dikkat edilmesi gereken nokta kişiler hisselerini satmak istedikleri takdirde öncelikli olarak diğer hissedarlara teklif etmesi gerekmektedir. buna 'şufa ön alıma hakkı' diyoruz. yine eğer bu satış iradi olarak gerçekleşmezse ve taraflar satışa önem vermedikleri takdirde ortaklığın giderilmesi suretiyle hisseli tapu bağımsız bir mülkiyet haline çevrilmekte ve ortaklık sona erdire bilmektedir.

  hisseli tapu iki şekilde olabilir:
  elbirliği mülkiyeti söz konusu ise; ortakların belli paylara ayrılmış hissesi söz konusu değildir.(örneğin; miras ile intikal eden gayrimenkullerin mülkiyeti paylı mülkiyet haline getirilmediyse; mirasçıların her birinin ayrılmış hisseleri yoktur, gayrimenkule hepsi birden ortak olarak maliktir.

  paylı mülkiyet söz konusu ise; gayrimenkul belli paylara ayrılmıştır ve her malik kişinin payı oransal olarak belirlenmiştir. malikler gayrimenkule paydaş olarak, payları oranında maliktir.

  hisseli satışlarda imar kanunu tarafından getirilen kısıtlamalar
  imar planı bulunmayan alanlarda,
  her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayırarak,
  özel parselasyon planlarına dayalı olarak hisseli satışlar yasaklanmıştır.
  aynı şekilde satış vaadi sözleşmeleri de yapılamaz.
  hisseli satışa getirilen kısıtlamanın istisnaları
  -vesaret yolu ile intikal eden
  -imar uygulaması nedeniyle şuyulandırma
  -daha evvel satılmış hisselerin bölünmeden aynen devri
  kat mülkiyet kanunu uygulamaları
  cebri satış yoluyla yapılan hisselendirme
  mahkeme ilamına dayanarak ilam gereği hisse verme

  hisseli tapu alırken neye dikkat edilmeli?
  hisseli satışlarda tapu üzerinde hissesi olan tüm hissedarların satış günü orada bulunması gerekir. gelemeyecek olan hissedarlar diğer hissedarlara veya bir vekile vekaletname vermek zorundadır. hissedarlardan biri dahi satış işlemini onaylamazsa, tapu iptal davası açabilir.
 • genelde miras yoluyla gelen taşınmazlarda, mirasçıların mal paylaşımını tam yapamaması durumunda tapuda oluşan hisseli gayrimenkul sahipliğidir. bu durum çoğunlukla kardeşler veya kuzenler arasında ihtilaflara neden olur.

  aslında hisseli tapunun en büyük sıkıntısı, izale-i şuyu' olasılığıdır. bu izale-i şuyu denilen olay, ortaklığın giderilmesi davasıdır. yani ortaklardan biri, hissesini sattığı zaman yeni alıcının bu davayı diğer mal sahiplerine açarak hisselerin bütünü toplama yoluna gitme ihtimalidir.

  işte hisseli tapuda bu yüzden aileler dışarıdan birinin gelip tapuya ortak olmalarını istemezler. ancak mala sağlam bir müşteri çıktığında "satardım, satmazdın" kavgaları veya "fiyatı beğendim, beğenmedim" tartışmaları olur.

  onun için miras yoluyla geçen gayrimenkullarda, mümkün olduğunca hisseli tapu yaratmamak en iyisidir. anlaşarak malları bir şekilde ayırmak, geniş aile huzuru için şüphesiz daha iyi olacaktır. ama bazen uygun şartlar oluşmaz ve hisseli tapu oluşuverir. işte o zaman gelecekte yapılacak kavgalara hazırlıklı olun derim.
 • bu kadar uyanık geçinenlerin olduğu ülkede dolandırıcıların gözbebeği haline gelmiştir.
  silivri ve iznik gibi arsayı almadan 40 tane aracıdan geçilen yerler benim bildiğim ve gözlemleyebildiğim bölgeler.

  uygulamada ise çok basit. 10 birim fiyattan anlaşıyorsun, satışta satıcı aman vergi çıkıyor, kar ettik gözüküyoruz şöyle sorun olur bana böyle sorun olur hem sen de az vergi ödersin gel şunu 2 birimden gösterelim diyor. uyanık alıcı, o kadar aracıya para verdikten sonra akıllı ya devlete bir tokat atma fırsatı geçiyor eline, kaçırır mı tatlısu kurnazımız. tamam abim diyor ve 2 birim fiyattan satış gösteriliyor. para transferi nakit olarak dairede yapılıyor. hemen mevcut hissedarlara haberi uçuruyor bu arada satıcı. hadi geçmiş olsun. 1 ay geçmeden yeni malikin eline bir tebligat geçiyor hoppala, o da nesi, şufa davası. vay utanmaz hissedar. 10 birime aldığım yeri benden 2 birime geri alacak. yok artık olur mu böyle şey! hak var hukuk var!
  mis gibi de olur bal gibi de olur. hadi geçmiş olsun. yargılama gideriydi vekalet ücretiydi derken 10 birim buhar olup uçuyor. geçmiş olsun. şimdi anlat derdini marko paşaya.
 • bir gayrimenkulün ortaklarını gösteren tapu türüne hisseli tapu denir.
  gayrimenkul sahiplerinin isimleri açık bir şekilde hisseli tapuda yazar ve gayrimenkulün kaç ortağı olduğu belirtilir. hangi ortağın hangi bölüme sahip olduğu ise belirtilmez.
  kaynak : hisseli tapu nedir?
 • şansım var mı?