şükela:  tümü | bugün
 • gizli hazine...
 • bir onur behramoglu siiri...
 • zihî kenz-i hafî k’andan gelir her var olur peydâ
  gehî zulmet zuhûr eyler gehî envâr olur peydâ

  hz. pîr niyâzî-î mısrî
 • rûhiyâ keşf eyledin esrâr-ı hakk’ın kenzini
  kenz-i hak keyfiyle hazf oldu cemî-i mâsivâ

  rûhî-i bağdâdî
 • gizli hazine demektir.
  islam tasavvufunun temel kavramlarından bir tanesidir.
  bir kutsi hadiste yaratıcı: “küntü kenzen mahfiyyen fe-ahbebtu en urafe fe halaktül halka li urafe” yani: “ben gizli bir hazine idim, bilinmekliliğini sevdim, bilineyim diye mahlukatı halk ettim” buyurmaktadır.
  tasavvufta kenz-i mahfi düşüncesine göre cenab-ı hakk gizli hazine iken bilinmekliliğini sevmiş ve bilinmek için mahlukatı yaratmıştır. ve insan, ezelde “kalu bela” anında muhatap olduğu “ben sizin rabbiniz değilmiyim?” hitabının güzelliği karşısında adeta vurulmuş ve ilk aşk şerbetini o zaman içmiştir.
  aslında allah kendi zatını, nefsini ilmiyle biliyordu. kenz-i mahfi (gizli hazine) alemlerde tecellilerini açığa çıkarmadan önceki haliydi, zatın
 • bu çok sırlı bir hazinedir.

  insanoğlu esfel-i safilin ile alâ-yi illiyyîn arasında gidip gelir. insanoğlu bu hazineyi bir bulsa..