şükela:  tümü | bugün soru sor
 • devletin kreş yardımı ile ilgili nette elle tutulur hiçbir bilgi bulunamayan yardım
  not:bilenler yeşillendirirse çok sevinirim
 • bana artık komik bile gelmeyen müjdeler silsilesinin bir tanesi.

  2015 yılında 'çalışan annelere müjde' şeklinde başlayan 'kreş yardımı müjdesi' haber serisi 'çalışan anneyi çalıştıran şirkete vergi avantajı müjdesi' şeklinde evrilerek devam ediyor.

  http://www.hurriyet.com.tr/…antaji-mujdesi-40649314

  (bkz: müjde müjde size)
 • yasanın gerekçesi, kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla, işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin vergi dışı bırakılmasıdır.

  yasal dayanak

  27 mart 2018 tarihinde resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı kanunun 4 maddesi ile 193 sayılı gelir vergisi kanunun 23. maddesinin 1 fıkrasına eklenen 16 numaralı bent.

  ilgili bent “ işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakım evi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler” (işverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. kreş ve gündüz bakım evi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. bu bentte yer alan %15 oranını, asgari ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye bakanlar kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye maliye bakanlığı yetkilidir.).

  bakanlar kurulu yetkisini kullandı oran %50 oldu
  henüz uygulama ile tebliğ çıkmadan, bakanlar kurulu 2018/11674 sayılı almış olduğu karar ile kreş ve gündüz bakım evi yardımının vergi istisna oranını %15’ten %50 ye çıkardı. b.k.k 05 mayıs 2018 tarihinde resmi gazete ile yayınlandı. yürürlük tarihi yayınlanma tarihi. 05 mayıs öncesi yapılan kreş ve gündüz bakım evi istisna oranı %15 uygulanacak.

  kimler faydalanacak

  çocuğunu kreşe gönderen çalışan kadınlar faydalanabilecek. kadın çalışmıyor, eşi çalışıyor ve çocuğunu kreşe gönderiyorsa istisnadan faydalanma şansı yok. eşlerin boşanmış olması halinde velayet erkekte ise haktan faydalanmak mümkün olabilir. tebliğ açıklık getirecektir.
  şartlar,

  1-kreş ve gündüz bakım evi özel sektör olacak,

  2-yapılacak olan ödeme işçiye verilmeyecek. işveren tarafından direkt kreş ve gündüz bakım evi hesabına yapılacak,

  3-her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının % 50 (2018 yılı 1.014,75 tl) aşmamak üzere bu istisnadan yararlanabiliyor,

  4- kreş ve gündüz bakım evi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve
  sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecek.

  5-çocuklarını kamuya ve kamu tüzel kişiliğe ait kreş ve gündüz bakım evine gönderenler uygulamadan faydalanamayacak.

  yardım ek bir ödeme değil

  kreş desteği çalışana verilecek ek bir ödeme değildir. konu, işveren tarafından kreş ve gündüz bakım evi için işçinin normal ücretine ilave olarak yapılan ücret niteliğindeki ödemenin gelir vergisinden istisnası edilmesi ile ilgilidir. yine bir destektir lakin kadın çalışanlara asgari ücretin yarısı kadar yapılacak ek bir ödeme değildir. çalışanın destek alabilmesi için hali hazırda işvereninden kreş ve gündüz bakım evi ücreti alıyor olması, almıyorsa bundan sonraki süreçte bu nam altında ücret alması gerekiyor.

  değişen ne.

  önceden çalışanlarına kreş ve gündüz bakımevi ücreti ödeyen işveren bu nitelikte ödediği ücret için gelir vergisi kesiyordu. kanun değişikliğinden sonra bu nitelikteki ücret ödemelerinden gelir vergisi kesilmeyecek. (gvk 23/1-16)
  destek rakamı ne kadar ister asgari ücretli, ister asgari ücretten fazla maaş alan bir kadın çalışan için vergiden istisna edilen tutar, brüt asgari ücretin yarısı olan 1014,75.- tl'dir. yani kadın çalışan aylık 5 bin tl ücret alsa bile vergiden istisna edilen tutar brüt asgari ücretin yarısı kadar olacak.