şükela:  tümü | bugün soru sor
 • temiz olmayan, kendine iyi bakmayan; sıcak ve kuru iklim insanlarında görülen bir hastalık; karasinek bu hastalığın yayılmasında en önemli etkenlerden biridir, göz önce buğulu görmeye başlar ve bu körlüğe kadar gider.
 • göz kapaklarının altında oluşan kabarcıklarla kendini belli eden, zamanında tedavi edilmediği takdirde kirpiklerin içeri doğru büyümesi ve bunun sonucu olarak da korneada yaralar çıkmasına sebep olan bulaşıcı bir göz hastalığı.
 • 20.yy başında abd'ye avrupa'dan yoğun bir şekilde gelen göçmenlerden sağlık kontrolleri sonrası geri gönderilenlerin yarıdan fazlası bu hastalık nedeniyle abd'ye girememiştir.
 • granüler konjunktivit olarak da adlandırılır. dünya üzerinde yaklaşık 500 milyon kişiyi etkilemiştir. körlüğün en yaygın nedenidir. kişiler arasında doğrudan temasla yayılır. hafif bir konjunktivit olarak başlar ancak bu konjunktivit, büyük miktarda göz akıntısına neden olan şiddetli bir enfeksiyon haline gelir. gözün korneasında aşınma meydana gelir; kan damarlarının korneanın içine girmesi, korneaya zarar verir ve körlüğe yol açar.
  trahom, ağızdan alınan eritromisin gibi antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilir. eğer ilk evrelerinde tedavi edilirse, göz tamamen iyileşir. bununla birlikte, yara izi ve körlük bir kez başladığında, görme, genellikle düzeltilemez.
 • ülkemizde trahomla savaşa 1925 yılında başlanmıştır. türkiye’de trahomdan ancak 1924 yılına doğru, cumhuriyet idaresinin kurduğu “sıhhat ve ictimai muavenet vekaleti” zamanında söz edilmeye başlanmıstır. ondan önce osmanlı imparatorluğu devrinde dahiliye nezaretine bağlı sıhhıye müdüriyeti umumisi’nin istatistik ve yayımlarında trahom kelimesine rastlanmamaktadır. oysaki hastalık, anadolu’da yüzyıllardan beri yerlesmis özellikle güney ve dogu illeri halkını kasıp kavuran sosyal bir felaket halini almıstır.

  ülkemizin uzak yerlerinde ve dağınık olarak çalısan teşkilatın amaca uygun çalışabilmesini kontrol için 1930 yılında merkezi gaziantep’te olan bir trahom mücadele reisliği kurulmustur. mücadele reisliği, görülen ihtiyaç üzerine 1932 yılı başlangıcında adana’ya nakledilse de 1932 senesi sonuna doğru mücadele merkezinin doğuya gitmesi nedeniyle yine gaziantep’e nakledilmistir. bu reisligin görevi bütün trahom mücadele teşkilatının çalışmalarına nezaret etmek mücadelenin yapılış tarzını ve ihtiyacını araştırıp, vekaletle mücadele teşkilatının yakın temasını sağlamaktır.[1]

  the godfather part ii'de baba vito corleone amerika topraklarına adım attığında geçirdiği muayenelerden biri de trahom
  muayenesidir.

  [1] inci hot ülkemizde trahom ile mücadele
 • klamidya tachomatis'in a-c serotipleri tarafından oluşturulur.

  üst kapak konjonktivasında foliküller, ve arilt çizgileri görülür.(kapak altındaki skara bağlı beyaz çizgilenmeler.)

  limbus'taki çizgiler, skarlar zamanla atreziye gider ve çukurlar yaparlar. bu çukurlara da herbert çukurları denir.

  fibrovasküler dokunun (;pannus'un) ilerleyerek korneal lökom oluşturması körlük nedenidir. kornea normalde avaskülerdir. yani damarsızdır.