şükela:  tümü | bugün
 • friedrich nietzsche, platon'un bu eserinden alıntı yaptığı bir yazısında şöyle demektedir.

  akşamın alacakaranlık anında yaradılışı duydum, bir kuleden çanlar uzun uzun çalarken. ezgi tükenmek bilmiyor, kendinden dinmeyecek gibi sokakların uğultusu üstünde, akşam göğünde ve deniz melteminde, öyle kederli, aynı zamanda öyle çocukça ve karamsar bir şekilde titreşip duruyordu... o zaman platon'un sözleri geldi aklıma ve onları birdenbire kalbimin derinliğinde hissettim: "insani olan hiçbir şey ciddiye alınmaya değmez, ama yine de.."
 • "yasalar örümcek ağı gibidir. küçük sinekleri avlar ama büyük olanları tutamaz."
  ~honore de balzac~
 • "(...) yasalara pek inancım olmadığını açıkça söylemeliyim (gizli özne: hadrianus, invulnerable). çok sertseler haklı olarak çiğnenirler. çok karmaşıksa, insan zekası sürüklenip gider ama bu kırılgan şebekenin çarklarından sıyrılmanın yollarını da bulur. bu yasalara saygı, insan dindarlığında derin kök salmıştır ama yargıçların tembelliğine de dayanak olur. en eski yasalar, düzeltmeye çabaladıkları vahşetin bir bölümüdürler; onlar arasında en saygıdeğerleri bir gücün ürünüdür. ceza yasalarımızın büyük çoğunluğu allahtan suçluların büyük kesimine ulaşamazlar; yasalarımız hiçbir zaman gerçeklerin büyük ve değişken farklılıklarına uyacak kadar esnek olamayacaklar. yasalar geleneklerden daha yavaş değişirler, zamanının gerisinde kalınca tehlikelidirler ama `zamanından önce geleneklerin ilerisine geçmeleri daha da tehlikelidir`. (...) en iyi yargıçlarımız kuşaklarca sağduyunun çizgisinde çalıştı. (...) sık sık bozulan her yasa kötü bir yasadır; düşüncesiz yasal kararların yarattıkları söz dinlemezlik daha iyi ve haktanır yasalara yol açmadıkça, bunları kaldırmak ya da değiştirmek yasa yapıcının görevidir. amaç olarak, yüzeysel kararların akıllıca önlenmesini, onların yerine az ama ağırlıklı kararların yürürlüğe konmasını önerdim. insanlık aleminin çıkarları için eski reçetelerin yeniden değerlendirilmelerinin zamanı geldiği anlaşılıyordu (...)"

  hadrianus'un anıları, marguerite yourcenar, çeviren: nili bilkur.

  ayrıca: (bkz: edebiyatta hakimler)

  (bkz: memoires d'hadrien/@invulnerable)
 • yaklaşık 2400 yıl önce platon tarafından yazılmış kitap.
  yasa koyucunun aklı başındalığı, ölçülülüğü, adaleti ve yiğitliği hedefleyerek eğitim, siyaset, toplumsal ilişkiler, ekonomi, din, inanç, suçlara karşı verilecek cezalar gibi bir çok konuda yasa yapması gerektiği düşünülmüş. ancak en başta böyle bir devleti kimin kuracağından bahsederken sözleri muğlaklaşır. yasa bekçileri var, gece konseyi var, meclis var ama bütün bunları en başta kim kuracak o yok. yani yasa bekçisini kim eğitecek, ideolojiyi kim belirleyecek bunlardan az bahsedilmiş. knossoslular diğer yerleşmecilere yardım ediyor iyi yasaların konması için, yerleşimleriden aklı başında olanlardan bi grup seçiliyor, toplam 37 kişi yönetici oluyor, 18 kişi knossoslulardan geliyor ve ülkeyi kuruyorlar. diğer yerleşmeciler kim, nerden geliyor, kültürü ne, inancı ne, niçin gelmişler, neden yadım istemişler bunlar belli değil. fazla ütopik. fazla idealist.

  devletin bazen komünistçe, bazen otoriter bazen demokrat, bazen eşitlikçi bazen totaliter rejimmiş gibi davranması/yasa yapması gerektiğini anlatan bölümler var. okumaya değer.
 • "insan, bir benliğe** sahip olmaya değip değmediğini de, yasaları tehlikeye atmadan, veya atamadan anlayamaz." adam phillips - akıl sağlığı üzerine

  "yasalar tarafından onaylanmayan ilişkilerden, evlilikten doğan akrabalıklar kadar çok ve karmaşık, ama daha sağlam akrabalık bağları doğar. bu kadar özel türden ilişkileri bir yana bıraksak da, gerçek aşktan kaynaklanan gayrimeşru ilişkilerin ailevi duyguları, akrabalık görevlerini sarsmayıp aksine pekiştirdiğine sık sık şahit olmaz mıyız? bu durumda gayrimeşru ilişki, evlilikte anlamsız olabilecek birçok şeye ruh katar*." marcel proust - la prisonniere

  "öznenin bedeni denetimden çıktı mı, organları bütünden kopuk bir biçimde bağımsızca çalışır; midesi bulanır, yüreği çarpar, kasları kasılır, vb. öznenin soyutladığı büyük gücü, içimizdeki canavarı hesaba katmak gerek; bu nedenle davranışının gerekçesini düşünmek zorundadır. canlı bedenin ana yasaları tanınmadı mı ya da bunlardan uzaklaşıldı mı, bir nevroza düşülür; beden başkaldırır ve canavarımsı bir görünüme bürünür; özneyi derinden etkilemeye yöneliktir bu." carl gustav jung - insan ruhuna yöneliş

  "onları* kilit altında tutarsan, her şeyi kesinlikle yok ederler. kendiliği sınırlandırmanın tek yolu deneme iledir. arzunun seni götürdüğü yere kadar git; kendi yasalarının izin verdiği kadar gidebildiğini göreceksin. korkarsan kaçacak kadar cesur ol. saklanacak bir delik bul, çünkü bu cesur bir adamın yapması gereken bir şeydir; böyle yaparak cesaretini çalıştırıyorsun. (...) o halde tutarsız ol. yeni bir tutarlılık kendini kendini tekrar öne sürecektir. insan diğerleri için mi, yoksa kendisi için mi yaşar? burası insanın gerçek özveriyi öğreneceği yer." carl gustav jung - aspects of the masculine

  "atalardan kalmadır yasalar, haklar,
  sürüyor bir geçmeyen sayrılık gibi,
  kuşaktan kuşağa sürükleniyor bunlar," goethe - faust (çev. ismet zeki eyuboğlu)

  (bkz: de facto/@ibisile)
  (bkz: yasaklar/@ibisile)
  (bkz: yasa/@ibisile)
  (bkz: piyango/@ibisile)
  (bkz: sosyal düzen kuralları)
  (bkz: kurallar/@ibisile)
 • (bkz: nomos)
 • "kabil'in habil'i öldürdüğü
  günden beri hiç dinmedi acılar
  çünkü insanların insanlar için
  koymuş olduğu yasalar
  tıpkı adaletsiz bir kalbur gibi
  taneyi eleyip samanı tutar"

  (bkz: oscar wilde)
  (bkz: reading hapishanesi baladı)
 • yasa çıkarmaktan keyif alıyorsunuz , fakat onları çiğnemekten daha çok keyif alıyorsunuz. deniz kıyısında oynayarak devamlı kumdan kaleler yapıp sonra da kahkahalar atarak onları yıkan çocuklar gibi . fakat siz kumdan kulelerinizi yaparken deniz kıyıya daha fazla kum taşıyor ve siz onları yıkarken deniz de sizinle beraber gülüyor . gerçekten de deniz hep masumlarla beraber güler .
  fakat ya hayatı deniz ve insan yapısı yasaları kumdan birer kule olarak yaşamayanlar , hayatı bir kaya ve yasayı da kayaya kendi suretlerini yontmak için kullandıkları bir keski olarak görenler ? ya dansçılardan nefret eden bir kötürüm ? ya derisini degiştiremeyip herkese çıplak ve utanmaz diyen kocamış yılan ? ya ormanın ren geyikleriyle karacalarını doğru yoldan ayrılmış, serseri şeyler sayan boyunduruğuna aşık öküz ? ya düğün ziyafetine erken gelip , tıkabasa doyup yorgun düşünce bütün ziyafetleri kanunsuz , ziyafete katılanları yasa bozucu ilan edip kendi yoluna giden ?
  bunlar hakkında ne diyebilirim onlarında gün ışığında durduklarından ama güneşe sırtlarını döndüklerinden başka ? onlar yalnızca kendi gölgelerini görüyorlar ve gölgeleride yasaları . onlar için güneş , gölgeyi yaratandan başka ne ki ?
  fakat siz yüzlerini güneşe dönerek yürüyenler , toprağa çizili hangi suret sizi yolunuzdan alıkoyabilir ? siz rüzgarlarla yolculuk edenler , hangi rüzgar gülü sizin rotanızı belirleyebilir ? boyunduruğunuzu kimsenin zindan kapısına vurmadan kırarsanız , insan tarafından yapılmış hangi yasa bağlayabilir elinizi kolunuzu ? dans ederken kimsenin prangalarına takılıp tökezlemezseniz , hangi yasadan çekinebilirsiniz ? elbisenizi yırtıp atar ama kimsenin yolu üzerine bırakmazsanız , kim sizi yargılayabilir ?
  dünya halkı , davulun sesini boğabilir , gitarın tellerini gevşetebilirsiniz ama tarlakuşuna ötmemesini kim emredebilir ?
 • emma goldman, bir yazısında düşüncelerini şöyle ifade etmiştir:

  "...anarşist dostlarımla birlikte her fırsatta; kanuni düzenlemeler, anayasalar ve hükümlerin istilacı bir nitelik taşıdığına inandığımı belirtiyorum.
  bu kurallar ne bir insanı zaten yapabileceği şey için özel olarak teşvik etmiş, ne de alıkoymuştur. ben inanıyorum, hatta aslında biliyorum ki insanın düşündükleri ve yaptıkları iyi ve güzel olan ne varsa bunların hepsi hükümetlere rağmen vardır, onlar sayesinde değil.

  hükümetin suça ve ahlaksızlığa karşı kontrölü ele aldığına dair kalıplaşmış tartışmalarda, artık kanun yapıcılar bile bunun doğru olduğuna inanmıyorlar.
  bu ülke, parmaklıklar ardına tıktığı suçluların muhafazasına milyonlarca dolar harcamakta; yine de suç oranında ve sayısında azalma yok.
  şüphesiz mevcut koşullar kanunların yetersizliğinden kaynaklanmıyor!
  suçların büyük çoğunluğu, kökü ekonomik eşitsizliğimize dayanan düzen suçları. o zaman bunun böyle devam etmesini istemiyorsak, ortalıkta suçtan eser bırakmamak için her elektrik direğini darağacına mı çevirelim?

  kalıtımdan gelen suçlar kesinlikle yasalarla iyileşemez. şüphesiz bugün bile, bazı suçlu eğilimlerin en iyi modern yöntemlerle, kendi isteğimizle ve hepsinden önce de insanlara daha derinden, onları anlayarak, onlara hassasiyetle ve dostça yaklaşarak ortadan kaldırabildiğini öğreniyoruz..."
 • ''yasalar doğru oldukları için değil yasa oldukları için yürürlükte kalırlar. kendilerini dinletmeleri akıl dışı bir güçten gelir, başka bir şeyden değil. mistik olmak işlerine gelir. yasa koyanlar da çok kez budala, ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen kimselerdir. nasıl olursa olsunlar, insandırlar sonunda, her yaptıkları şey ister istemez sudan ve değişkendir.

  yasalardan daha çok, daha ağır, daha geniş haksızlıklara yol açan ne vardır?''
  (bkz: montaigne)