şükela:  tümü | bugün
 • ahlak, görev duygusuyla yaptıklarımızdır; etik ise sevgiyle yaptıklarımız.
 • ahlak sosyolojinin konusu, etik felsefenin konusudur.

  ahlak, herhangi bir toplumun içinde bulunduğu koşullar üzerine temellenir; etik evrensel insan tanımından yola çıkar.

  "bunu bana yapman şerefsizlik" ahlaki bir söylem iken, "kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi bana niye yapıyorsun" demek etik bir bildirimdir.
 • ahlak doğuludur, etik ise batılıdır.
 • etik doğru ve yanlış davranış teorisidir. ahlak ise onun pratiğidir.
  ilkeler söz konusu olduğunda etik kavramı kullanılırken, davranış söz konusu olduğunda ahlak kavramı kullanılır.
  etik bir kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği değerler iken ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır.

  kaynak: meslek etiği
 • ahlak tutunulan, etik kesilen daldır. sonuçları kişiye göre değişkenlik gösterir.
 • (bkz: ethica)
 • ahlaksız diye bir sıfat varken, şimdiye kadar birine etiksiz dendiği görülmemiştir.
 • etik; belli bir durumla ilgili ifade edilen değerler ve ilkelerden bahsederken ,ahlak ; bu ilke ve değerlerin uygulanmasından bahseder.(özkalp ve kırel,2011:230).
 • ahlak olgusal, etik bilgisel niteliklidir. bilgi üreten bir alan olması nedeniyle, etik ahlaktan ayrı tutulur.

  ioanna kuçuradi, ahlak sözcüğünün bağlamlarından hareketle, “kişilerarası ilişkilerde davranışlara ilişkin geçerli kılınmış çeşitli değer yargıları sistemleri” olarak karşımıza çıktığını söyler. bu “değer yargısı sistemlerinin geçerliliği” topluluklara, yere ve zamana göre değişmektedir.

  ahlak, insanın toplumsal yanıyla ilgili bir olgudur.
 • ahlak arapça kökenli etik ise yunanca kökenlidir. ahlak "hlk" yaratma kökünden türer, yani daha çok "eyleme" ile ilgilidir. insanın özgür irade sahibi olması temel kabulünden hareketle nötr bir kavramdır. insanın hertürlü davranışı ahlak ile değerlendirilebilir.

  etik ise daha çok kural ve ilke ile ilgilidir. tüm yaptıklarımızın kuralı vardır, yada olmalıdır varsayımından hareket eder.