şükela:  tümü | bugün
 • 1913 yılında pitsburgh'ta doğmuş 4 yaşına kadar new york ta yaşamıştır. bronx caddelerinde büyümüş, her türlü top sporunu icra etmiştir. zor bir çocukluk geçirmiş, 12 yaşındayken annesi ve babası boşanmıştır. büyük amerikan romancısı olma isteğine karşın, 1934 new york üniversitesinden iş yönetimi alanından mezun olmuştur. ilk yaptığı işler, kullanılabilen pantolonlara uygun ceketleri belirlemek ve hediye ve süs eşyası firmasında personel yöneticisi olmak gibi işlerdir. ellis boş zamanlarının önemli bir kısmını düş ürünlerini yazmaya harcamıştır, ancak zamanla ve de yayımlamada karılaştığı güçlükler nedeniyle gerçekçi şeyler, özellikle “cinsellik ve aile devrimi” konularında yazmaya yönelmiştir.

  1930 yılındaki büyük ekonomik kriz ve depresyon zamanında zengin bir iş adamı olma fikrinden vazgeçmiş, ancak yine yazmaya devam ederek 28 yaşına kadar 20 el yazması kitapcık yazmıştır. 1942 de yazmak kadar psikolojik danışmadan da hoşlandığını keşfedince, columbia üniversitesinde klinik psikolojisi programına girmiş ve 1943 te master derecesi, 1947 de doktora derecesi almıştır. master derecesini aldıktan hemen sonra, özel olarak aile ve cinsellik danışmanlığı yapmaya başlamıştır. doktoradan sonra seçkin bir psikanalist olma sevdasına kapılmış ve karen horney'in grubundan bir analistle analiz eğitimini tamamlamış ve süpervizyon alarak psikoanalizini uygulamaya başlamıştır. !947 den 1953 e kadar klasik psikoanaliz ve analitik yönelimlerle ilgili terapi yapmıştır.

  ellis psikoanalizin etkisinden giderek kuşkulanmaya başlamış ve aktif- yönlendirici yöntemleri aile ve cinsel terapide kullanmaya başlamıştır. kendi analizine başlamadan önce, kendisinin bazı kişisel sorunlarını çözmek üzere epictetus, marcus auerelius, spinoza ve bertrand russel gibi filozoflardan faydalanmış onların eserlerini okumuştur. kendisinin sorunlarını çözmesine yardımcı olan felsefi ilkeleri danışanlarına öğretmeye başlamıştır. 1955 lerde hümanistik, filozofik ve davranış terapilerinin birleşimi olan akılcı duygusal terapiyi ortaya çıkarmıştır. (rational emotive therapy / akılcı duygusal terapi ). ellis ret in babası , bilişsel davranışçı terapilerinde büyük babası olarak bilinir.

  uzman psikolog saynur kaya'nın yazısından alınmıştır.
 • ilk olarak, 1955 yılında kullanmaya başladığı akılcı-duygusal terapinin ilkelerini, yaşamın ilkeleri haline getirmeyi öğretmek amacıyla 1959’da kurduğu bilimsel amaçlı bir eğitim örgütü olan “the institude for rational living. inc.”de kullanmaya başlayan bir sosyal bilimci.

  ellis’e göre insanların mantıklı ve doğru düşünme eğilimleri olduğu gibi, kendilerini saçma ve mantıkdışı olan kaygı ve korkulara kaptırabilirler. açık düşünme ve olasılıkları dikkate alma yerine doğmatik ve hoşgörüsüz olabilir; deneyci düşünme yerine batıl inanışlara kapılabilirler.
 • "freud has a gene for inefficiency, i have a gene for efficiency" sozunun sahibi.
 • yeni bir sözlük yazarı aynı zamanda. hoş gelmiş.
 • tarihte en çok etki bırakan 2. psikoterapist seçilmiş
 • (bkz: rebt)
 • psikanalizi yavaş ve az etkili bulur
 • “insanlar ve olaylar aslında bizi üzmüyor. biz aslında onların bizi üzebileceğine inandığımız için üzülüyoruz.”
 • olaylar değil olaylara yüklenen anlamlar yaşadığımız duyguların sergilediğimiz davranışların belirleyicisidir teması ile tüm problemlere açıklık getiren kuramcıdır.
  aynı ekolün diğer bir temsilcisi için
  (bkz: aoron temkin beck)
 • ellis'e göre insanın davranışları, düşünceleri ve duyguları kendi kontrolü altındadır. hiç kimse size elinde bir beyzbol sopası yoksa bir şey hissettiremez der. davranışlarımızın altında yatan bizim kendimizin yapılandırmış olduğu inançların yattığını savunur.bu inançlar akılcı inançlar ve akılcı olmayan inançlar olmak üzere ikiye ayrılır.
  ellis'e göre akılcı olan inançlar işlevseldir ve etkili yaşama yol açarlar. bunlar: ---
  -tercihlerde esneklik,
  -felaketleştirme karşıtı olma,
  -engellemelere karşı yüksek tolerans gösterme,
  -kabul edici inançların varlığıdır.
  akılcı olmayan inançlar ise bireyi gittikçe işlevselsizleştirecektir. üç tipte akılcı olmayan inanç vardır. bunlar ;
  -kişinin kendisine karşı yaptığı dayatmalar,
  -kişinin başkalarına karşı yapmış olduğu dayatmalar,
  -yaşama ilişkin dayatmalarıdır.