şükela:  tümü | bugün
 • itiraf edeyim oldukça sağduyulu bir insan olarak, kimi zaman içimden gelen yıkma hissi. her yerde aynı ahlak dersleri... aynı dincilik mikrobu... insanlara toplumsal her olay için rızayı üreten kulluk sistemi... hepsi camilerin varlığı yüzünden oluyormuş gibi geliyor bana kimi zaman.

  tabi benim yobazlar kadar gözüm kararmıyor; kararamaz. yaptığım her işi akıl-mantık dairesinde yapmaya çalıştığım için bu söylediğimi yapmam imkansız. ama yobaz yapar. insanları bile öldürür. öldürüyor da. çünkü onun yaptığı işlerde akıl-mantık sınırı yok.

  edit. ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
  madde 153 - (1) ibadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar veren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapıları kirleten kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

  (3) birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dinî inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

  (türk ceza kanunu)
 • 81 ilin herhangibir muhitinde herhangi bir camiye herhangibir saatte "götün yiyorsa yap" diyeceğim eylemdir. mevzu bu kadar açık.
 • her yiğidin harcı değildir. ayrıca yemiyor diyemeyen arkadaşımız akıl-mantık çerçevesine indirgemiş olayı. hiçbir akıl-mantık çerçevesi insanların inancına saygısızlık yapmayı öngörmez, öngöremez.