dempsey

  • 2876
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 yıl önce

ernest renan

ünlü fransız tarihçi (1823-92). kariyerini rahiplik ve din üzerine kurma amacıyla yola çıksa da daha sonra bu kararından vazgeçen ve dini teolojik açı yerine tarihsel bir açıdan inceleyen bir profesör haline gelmi$; hristiyanlıgın orijini ve israil tarihi hakkında kitaplar yazmı$; zamanının önemli kavramları olan ulus-devlet ve millet kavramı hakkında da görü$ bildirmi$ bilim adamı.

devamını okuyayım »
24.10.2001 01:35