feministim ben

  • azimli
  • kofti anarşist (161)
  • 1219
  • 10
  • 3
  • 0
  • dün

fakirlerin kaba olması

doğrudur çoğunlukla. yapacak bir şey yok. toplumsal olarak doğru aslında. yani, büyümemiş, gelişmemiş, kalkınamamış toplumlar, tarım toplumundan sanayi toplumuna erişememiş devletlerde böyle şeyler haliyle yaygın oluyor. şehirleşme var ama dandik. ve şehirlere inanılmaz göç var kırsaldan. bilinçli, eğitimli ve ekonomik anlamda görece daha iyi olan kesim ise çok çocuk yapmadığından ve bilinçsiz, eğitimsiz ve ekonomik anlamda görece daha kötü olan kesim ise çok çocuk yaptığından böyle bir durum söz konusu oluyor. her şey birbiriyle bağlantılı. kişinin parası olmayınca çok fazla bir sosyal hayatı olmuyor. dışarıda nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. sosyalleşemiyor. genelde üniversite eğitimi almamış oluyor. haliyle bir resim, müzik, fotoğraf, kayak kursuna gidemiyor. rahat rahat sinemaya bütçe ayıramıyor. zaten genel anlamda bu tarz toplumlarda sinemaya, edebiyata ilgi de düşük oluyor. insanlar bu toplumlarda kendini geliştirememiş oluyor. ebeveyn olduklarında da kendi çocuklarının gelişmeleri için çaba harcamayı akıl edemeyecek kadar cahil oluyorlar. tam bir kısır döngü.

sonra ne oluyor? kalkınamamış toplumlar, yani fakir dediğimiz toplumlar, kaba oluyor. halk kaba oluyor. suratsız oluyor. metrolara, metrobüslere binerken inenlere öncelik tanınmıyor. kütüphanede, sinemada, herhangi bir kuyrukta beklerken ya da; nasıl davranacağını bilmiyor insanlar. herkeste bir köylü kurnazlığı, bir çakallık oluyor bu gibi toplumlarda. bireye indiğimizde de hakikaten maddi durumunun kötü olduğunu gördüğümüz kişinin hakikaten kaba olduğunu görüyoruz.

otobüs şoförleri mesela, korkunç derecede kaba ve saygısız oluyor genelde. çok çok nadirdir saygılı ve güler yüzlü bir şoför olsun ki denk gelmiş olayım.

elbette her fakir insan kaba, her zengin insan nazik olacak diye bir şey yok. ama adab-ı muaşeret bilmek de bir şeyleri görüp geçirmekle oluyor. bir şeyleri görüp geçirmek için de para gerekiyor.

kalkınmış toplumlara baktığımızda, batı ve kuzey avrupa toplumları gibi mesela, çoğunlukla herkesin birbirine saygılı olduğunu görüyoruz. çoğunlukla işler tıkırında işliyor. eğitim oranı yüksek, suç oranı düşük, insanlar "teşekkür"e cevap olarak "bir şey değil" demek yerine yine "teşekkür"le karşılık verecek kadar kibar, insanların genelde belirli bir sanat dalına ilgisi var; yeteneği olmasa bile seyirci/okuyucu/dinleyici olarak bir sanat dalıyla ilgileniyorlar. bu tarz toplumlarda suça meyilli, eğitim oranı düşük, düzeni bozma eğilimi olan kişiler de zaten bu topluma ortadoğu'dan, hidistan'danya da ne bileyim afrika'dan göç etmiş olan insanlardan oluşuyor.

bütün fakirler kabadır gibi bir genelleme yapmak zaten kimsenin haddine değil ama maddiyatla eğitim, kültür, görgü kuralları arasındaki bağlantı da inkâr edilemez.

devamını okuyayım »
01.08.2014 20:42