nojoke

  • şeker abi (611)
  • 955
  • 1
  • 1
  • 0
  • geçen hafta

myelodisplastik sendrom

kemik iliğinde farklı seri kök hücrelerin , bozuk farklılaşması sonucu olabilen ve daha sonra lösemi'ye (özellikle aml) dönüşebilen, yaş ile birlikte sıklığı artan hematolojik premalign hastalık
mds
dünya sağlık örgütü (who)’nün hazırladığı sınıflama sistemine göre hastalık 6 ayrı altbaşlıkta incelenmektedir:
1) refrakter anemi (ra),
2) kemik iliğinde yüzük şeklinde sideroblastların artışı ile seyreden refrakter anemi (rars),
3) kemik iliğinde birden fazla diziyi ilgilendiren displazilerle seyreden refrakter sitopeni (rc+dys),
4) blastik hücre artışı ile seyreden refrakter anemi (raeb), [raeb i: kemik iliğinde blast sayısı %5-%10, raeb ii: kemik iliğinde blast sayısı %11-%20],
5) 5q- sendromu ve
6) sınıflanamayan mds

ayrıca:
http://www.emedicine.com/med/topic2695.htm

devamını okuyayım »
10.08.2006 18:46