noschoolnojobnoproblem

  • 427
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

chromatic aberration

tek bir mercekte bu hadisenin sıfır olması mümkün değildir.

ancak ekstra bir mercek daha kullanılarak bu hadisenin etkisini sıfırlamak mümkündür. fakat bu sefer de ışığın maruz kaldığı diğer "aberration/sapma" etkilerinde muhakkak çeşitli artışlar gözlenilir.

(genel bir bilgi olarak da belirtmek gerekir ki: hiçbir optik sistemde ışığın maruz kaldığı 5 ana tip***** sapmanın hepsinin etkisini sıfırlamak mümkün değildir. illa ki birini düşürebildiğinizde başka bir sapma tipinde artış olur)

ışığın nasıl olupta dalga boyuna bağlı olmadan aynı odağın yakalanabilmesinin mümkün olabilmesinin matematiğinde de optik denklemlerinde mesela çift mercekli bir (ayrık veya bitişik(dublet)) sistemin türevini dalga boyuna göre alıp denklemi sıfıra eşitlemek gerekir ve çıkan sonuca göre de 2 mercek arasındaki uzaklığı veyahut dublet kullanılmışsa da merceklerin odak uzaklıklarının hesaplanması gerekir. (diopterin dalga boyuna olan değişiminin sıfıra eşitlenmesi hadisesi)

(bu arada gene yapılan işlemi genelleştirmek gerekirse: herhangi bir matematiksel denklemde/sistemde, o sistemin sahip olduğu özellikler/değişkenlerden birinden arındırmak istiyorsanız, denklemin o değişkene göre türevini sıfıra eşitlemek gerekir)

bu arada ekstradan önemle belirtmek gerekir ki: ışığın kırıcılık indisine göre dalga boyuna göre aldığı değerler herhangi bir matematiksel ilişkiye bağlı olmayıp (non-linear), deneysel olarak bulunmuş verilerle oluşturulmuş bir "y = 1/x" grafiğine benzer. işbu durumda da bu eğrinin türevlerini almak hernekadar hakikatle tam manasıyla bağdaşmasa da, genede çıkan sonuçlar makul çözümler üretecek düzeydedir ve fiziğin şu anda bu konuya getirebildiği en iyi çözümdür.

kişisel olarak da:
ha belki ilerde "ortam indeksi - dalga boyu" ilişkisi daha matematiksel olarak saptanırsa elbette optik ile hesaplamalarımız da daha gerçekçi bir zemine oturacaktır ama zaten öyle bir ilişki bulunduğu vakit iş daha optik gibi bir uygulama alanına girmeden teorik fizikçilerin elinden geçecektir/çıkacaktır ve ışık ve elektromanyetik dalgalarla ilgili büyük çok büyük bir hakikatin keşfedilmesi manasına da gelir.

devamını okuyayım »