nostalgiaman

  • leziz (653)
  • 727
  • 18
  • 3
  • 0
  • 5 gün önce

ilginç etimolojik bağlantılar

efendim gün geçmiyor ki bir başka saçmalık ilginç yahut ufku iki katına çıkarıyor (bkz: #72859829) diye sunulmasın. kendi küçük dünyamda bir don kişot olup (bkz: #72733107) buna savaş açtım.

(bkz: #72892003)insan sözcüğünün etimolojisinin isyan falan ile alakası yoktur. insan arapça çoğuldur. tekili "ins"tir. in mi cin mi derken aslında ins mi cin mi diyoruz, fakat türkçe'ye bu çoğul sözcük tekil anlamıyla, "person" karşılığı oturmuş. insanın dişisi de çoğul "nisa"dır, arapça'da kadınlar insanlardan ayrı bir sınıf oluştururlar.

arapça'nın akraba dillerinde benzer fonetiğe sahip olduğundan dip kökü arapça'dan başka bir lisanda aranabilecek insan ve nisa sözcüklerinin tek etimolojik akrabası üns kökünden ünsiyettir. ünsiyet yabancı olmamak, alışmak, ehil olmak gibi anlama gelir. yumuşak, evcil anlamları da var.

insan, bir nevi "evcil olanlar" anlamına gelir arapçada.

devamını okuyayım »
18.12.2017 15:17