vorni

  • 421
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

sansürsüz

nasıl bir editör tarafından nasıl bir reyting çılgınlığıyla yapıldığını anlamadığım program. bilim bu kadar yerlerde süründürülmemeli.

hipotez nedir?
tdk> hipotez=varsayım, varsayım: deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez.
evrim bilimsel bir hipotezdir. hipotezler, deneysel verilerden yapılan öngörülerdir. hipotezler, bilimsel verilerle destekleniyorsa teori'ye dönüştürülür. bilimsel veriler bir hipotezin aksini gösteriyorsa o hipotez yıkılır, eldeki tüm verilerden yeni hipotezler kurulur. bu ifade ettiğim aristo'dan beri gelen bilim felsefesinin bilimsel düşünme tekniğidir.

iman nedir?
tdk> iman=inanç, inanç: bir düşünceye gönülden bağlı bulunma:
dinde iman vardır. bu bir gönül işidir. kimse kimsenin gönlündekini irdeleyemez. "allah vardır", bu cümleye iman etmek kişinin kendi takdiridir. kişinin kendi öznel bakışıdır ve irdelemeye kapalıdır. herkes istediğine inanmakta özgürdür. yoğurdun beyaz veya siyah olduğuna inanmakta özgürüz. kimse bunu irdeleyemez.

bilimsel bir tartışma platformunda, bir grup bilim insanı bir hipotezi bilimsel verilerle destekler. karşıt öngörüde olan bir grup ise bunun yanlışlığını bilimsel verilerle göstermeye çalışır.

sansürsüz'ün hatası:
"evrim" isimli bilimsel hipotezin tartışılacağı programda sunduğu tartışma platformu bilimsel değildir. çünkü tartışma taraflarından bir taraf "evrim hipotezi"nin varlığını bilimsel verilerle göstermeye çalışırken, karşıt görüş olması gereken grup "yaradılış vardır"ı ispatlamaya çalışıyor. "yaradılış" bir iman konusudur ve tartışmaya açık değildir. iman tartışmaya taraf olamaz.

sansürsüz'de olması gereken:
"evrim vardır" hipotezine karşıt görüş olarak, "evrim yoktur"u bilimsel verilerle ispatlayabilecek bir grup bilim adamını o programa çağırmalıydılar.

bir bilim insanı adayı, akademiye hizmet verecek biri olarak, dil bilgisinden ve felsefeden bu kadar uzak insanlarla aynı statüde aynı sıfatlara sahip olacağım için utanç duyuyorum. bu ülkenin bilim adamları "evrim vardır" önermesinin zıttının "yaradılış vardır" olduğunu sanıyorlar.

hocam, hocalarım;
sizi okutan türkçe, felsefe, matematik hocalarınızdan ve onları da okutanlardan utanıyoruz. sizlerden ders alacağımız için, size "hoca" diyeceğimiz için his dünyamızda büyük yıkımlar yaşıyoruz. akademiye hizmet etmiyorsunuz. dini inançlı olan insanları yanıltıyorsunuz. belki de bunu bilinçli yapıp onları kandırıyorsunuz. bilim aşkıyla yanan, hayatını akademiye adamaya hazır yüzlerce gencimizi "bilimsel düşünce sistematiği"nden soğutuyorsunuz. sansürsüze çıkmış 6 tane hocaya webofscience'tan baktım, 5 kişi toplam 500 tane atıf almamışsınız (ilahiyatçı hocaya bakmadım). akademiye hizmet etmiyorsunuz. bilgilisiniz ama bu sizi bilim insanı yapmaz, olamamışsınız zaten. bilim insanı gibi düşünemiyorsunuz. sizi aristo'nun bilgi felsefesi ve bilim felsefesi adına kınıyorum ve sizi onurunuz için akademiyi bırakmaya davet ediyorum (nokta)

devamını okuyayım »
22.08.2009 02:00