*

 • ayrıca bu 3 üncü derece virüslerin bulunduğu (ebola gibin) laboratuarlarda da odaya giriş ve çıkışlarda da uygulanmaktadır. pek çok filmde de görünür; kıyafetlerini giymiş bilimadamları bu dekontimine olayını bir nevi püskürtülen gaz ve sıvılarla sağlarlar.
 • dekontaminasyonda kullanılan maddeler standart ve tabiî maddeler olmak üzere ikiye ayrılırlar:

  standart: kireç kaymağı tozu, kostik soda ve sabun ve deterjanlar..
  tabiî: su ve buhar, sıcak hava, toprak veya kum..
 • götten uydurma sözcüklerden biri daha.

  (bkz: decontamination)
 • nesnelerden veya canlı dokulardan patojen mikroorganizmaların temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon veya antisepsi ile uzaklaştırma işlemlerinin genel adıdır.
 • radyoaktif maddelerin çökelmesiyle meydana gelmiş çevre kirliliğinin yıkama, filtre etme veya buharlaştırma suretiyle temizlenmesi.
 • tanım: bir cismi kontamine eden infeksiyon etkeni mikroorganizmalardan arındırılması ve temas eden kişilerde infeksiyon oluşturma riskinin azaltılması işlemi.
 • otoklav ile n95 maskeden tut suya kadar sterilizasyon mümkündür.
hesabın var mı? giriş yap