şükela:  tümü | bugün
 • delege, temsilci mealindeki soz..
 • (bkz: murahhas aza)
 • avukat, bakan, delege, mümessil anlamlarinda da kullanilir.
 • devlet veya herhangi bir kuruluş namına, yetkili olarak bir yere bir görev ile gönderilen kişi, yani izin verilen, terhis edilen kişi anlamına gelir.
 • ttk m319/2

  esas mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını idare meclisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilmek için umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilir. bu gibi kayıtlar bulunmadığı takdirde 317 nci madde hükmü tatbik olunur.
 • arapça rahhas yani ruhsat, bele, izin anlamına gelen kelimeye arapça mu ekinin eklenmesiyle oluşturulmuş ve ruhsatlı, belgeli, izinli anlamına gelen kelime.
 • elçi, delege, bir toplantı ve antlaşma için görevlendirilen memur. örn. lozan antlaşması'nın baş murahhası ismet inönü.
 • "bünyemizde eaton aşçılık koleji* ve eaton diyetsağlık kampı var ehehe." eton murahhas müdürü
 • arapça kökenli olup, daha çok 1900'lı yılların başında ittihat ve terakki cemiyeti içerisinde o ilin büyük şeflerine "delege" veya "kongre üyesi" gibi tanımlamalar için ihtiyaç duyulan sözdür.