şükela:  tümü | bugün
  • bildirici, anlatıcı anlamına gelen antik yunanca kelime. oradan latinceye, oradan da fransızcaya geçerek günümüzde prophete olarak kullanılmakta ve peygamber anlamına gelmektedir. ingilizcedeki prophet de aynı kökten geliyor.

    aynı kelimeyi platon zaman zaman hermenius şeklinde de kullanıyor. platon'a göre bir kahin sadece mania ya da vecd'e sahiptir. bilginin kendisine haizdir; ancak anlamlandıramaz. prophetes bu bilgiyi aktaran kişidir. peygamberin bizzat kendisidir yani. mania durumunda değildir ve gelen bilgiyi yorumlar, anlam silsilesi içine sokar ve anlaşılabilir duruma getirmekle mükelleftir.

    aristotales ise belki de vahdet-i vücud fikrini yazılı kaynaklara sokan ya da benzer bir düşünceye kapılan ilk insan olarak içimizdekini dışarıya aktarabileceğimize ve böylece bilgiye, özlüğe ulaşabileceğimizi ifade ediyor ve buna da hermeneia diyor. bu kelime ise latinceye interpretatio olarak, yani yorum şeklinde geçiyor.