şükela:  tümü | bugün
 • depresyonun çok ağır sonuçlara varabilen,sanrılı ve gerçeği değerlendirme yetisininde bozuklukla kendini gösteren türüdür.

  genel olarak dünyaya, kendine ve geleceğe karşı olumsuz bir bakış vardır. geçmişe pişmanlıkla, geleceğe umutsuz bakarlar. yetersizlik, işe yaramama, değersizlik düşünceleri yoğundur. günlük iş ve sorumluluklarını yerine getiremediklerinden, işe yaramadıklarından yakınırlar. karamsarlık ve umutsuzluk vardır. kendini suçlama ve cezalandırma eğilimi yoğun yaşanır. iyileşmeyeceğini, iyileştirilmeye değmeyen biri olduğunu düşünür.

  (bkz: depresyon)
 • bu tip depresyon tablolarında psikotik bir belirti tabloya eşlik eder. bu psikotik belirtiler özellikle hezeyanlar (sanrılar), halusinasyonlardır. bu hastalarda özellikle mikromanik (kendini küçük görme), nihilistik (bu tip hezeyanlarda tema herşeyi bitmiş tükenmiş olarak görme, ekonomik olarak kendini batmış hissetme, organlarının çürüyüp yok olduğunu düşünme vs şeklinde olabilir), paranoid (kötülük görme) tip hezeyanlara sık rastlanır.

  nevrotik ve psikotik düzey depresyonların birbirinden farkı gerçeği değerlendirme bozukluğudur.
 • manik depresiflerin depresyon evresinde de görülebilir. ekt fayda sağlayabilir.
 • birden fazla psikotik depresyonun olması bipolaritenin araştırılmasını gerekli kılar.
  nevrotik olan çoğu zaman yıllarca geçmez iken ekt ve antipsikotikle daha fazla düzelme oranları gördüğüm depresyondur.
 • psikotik nitelikli majör depresyon, afektif hastalığın ağır şekli olarak kabul edilir; bipolar hastalıkla ilişkili olabilir. ayrıca şizoafektif bozukluğa da benzer. psikotik majör depresyonda depresyon belirtilerine delüzyonlar, halüsinasyonlar veya depresif stupor gibi psikotik durumlar eşlik eder. bu tipte, psikomotor bozukluk, suçluluk duyumsama ve depresif duygudurum çok belirgin derecededir. vejetatif semptomlar bakımından melankolik ve psikotik grup arasında belirgin fark yoktur. bu iki grup arasında bazı nörokimyasal parametreler bakımından da ayırt ettirici farklar bulunmuştur. şöyle ki, psikotik grupta serumda dopamin – ß – hidroksilaz aktivitesi ve noradrenalin metaboliti mhpg’ nin düzeyi daha düşüktür. buna karşılık bos’ ta dopamin metaboliti hva düzeyi daha yüksektir ve deksametazon testinde deksametazon sonrası kortizol düzeyleri çok yüksek bulunmuştur.
  psikotik depresyonda klasik antidepresanlara yanıt oranı düşük ve yetersizdir. bu olgularda bu ilaçlar ile nöroleptik ilaç kombinasyonu kullanılması gerekir. bir incelemede tek başına amitriptilin ile hastaların % 41’ inde, tek başında perfenazin (antipsikotik) ile ise ancak % 19’ unda olumlu sonuç alındığı halde bu iki ilacın kombinasyonu, olumlu sonuç alınanların oranını % 70’ e çıkarmıştır. bazı olgularda tek başına verilen klasik antidepresanların psikotik belirtileri daha kötüleştirdiği görülmüştür. yeterli dozda ilaçla 3 – 4 hafta boyunca yapılan kombine tedaviye yanıt vermeyen olgularda, özellikle ailede bipolar hastalık öyküsü varsa, tedaviye lityumun eklenmesi tavsiye edilir. diğer bir alternatif ilaç, gerçekte bir antikonvülsif ilaç olan karbamazepindir; bu ilaç hem psikotik majör depresyonun tedavisinde ve hem de onun benzediği bipolar hastalığın akut epizodlarının tedavisinde yararlı bulunmuştur. psikotik depresyonda akut epizodun tedavisinden sonra yapılacak idame veya profilaktik ilaç uygulaması yeterli derecede incelenmemiştir. ancak nöroleptik ilaçların tardif diskinezi tehlikesi nedeniyle uzun süre kullanılması tavsiye edilmez.
  psikotik depresyonda ekt uygulanması, antidepresan + antipsikotik ilaç kombinasyonu ile elde edilene eşit bir tedavi oranı sağlar; ancak bunun uygulandığı olgularda nüks oranı yüksek bulunmuştur. kombine ilaç tedavisine yanıt vermeyen olgularda denenebilir.
 • geçirmeye çalıştığım hastalık imiş. ne demek olduğunu anlamaya çalışırken aslında evet aynen böyle oluyor dediğim anlam bulamadığım her şeye isim veren hastalık. hiçe hiç demek gibi. hiçim işte burnuma kötü kokular gelip duruyor kaynağını bulamıyorum çürüyorum içten içe bir domates gibi leş kokuyor. anlamsız neden iyileşmeye çalışmalıyım bilmiyorum. sürekli olarak düşünüyorum neden savaşayım şuursuzluk varken veya sonsuza karışmak varken ve bunların seçimi ellerimdeyken neden savaşmalıyım. bileklerim karıncalanıyor kanamak istiyorlar siyah yoğun sıcak. burnumdaki damarlar genleşiyor kanamak istiyorum. dayanamıyorum. anlamıyorum. anlamak da istemiyorum. uçtayım ve kendimi o uçurumdan bırakmak istiyorum
 • içinde bulunduğum durum. psikotik tarafı bildiğiniz gibi, depresyon tarafı nevrotiklerinki kadar dayanıklı. . hayatta tek rahat ettiğim anın, ilaçlar sayesinde uyduğum uykunun hatırlamadığım bir bölümü olması çok zor. hayat çok zor, çok adaletsiz. keşke ansızın gelen tatlı bir ölüm beni alıp götürse çok uzaklara.