şükela:  tümü | bugün
 • etken, faktor.
 • hayat bilgisi dizisindeki okulun muduru.
 • (bkz: tamil)
 • anil adli kisilerle dalga gecmek icin kullanilan lakap
 • hayat bilgisi dizisinde okul müdürü olanının tescilli bir horunzbu çucuu olduğu şu saniyede tasdiklenmiştir...
 • hayat bilgisinin reklam arasında egitime katkı icin insanlardan mesaj atmasını isteyen oyuncu. tam oturmus.
 • batı karahanlılarda taşradaki gelir-giderlere bakan kimse.
 • sevdiğim bir arkadaşımın ilk duyduğumda güldüren ismi. bi o kadarda kendisi güldürür.
 • ''insanlar arasındaki münasebetleri tanzim eden amiller ne kadar gülünç, ne kadar dıştan ne kadar boş ve bilhassa asıl insanlıkla ne kadar az alakası olan şeylerdi...(bkz: sabahattin ali- kürk mantolu madonna)
 • sözlükte “çalışan, iş yapan” anlamına gelen âmil; kur’ân’da; îman edip sâlih ameller işleyenler (âl-i imrân, 3/136), kötü iş yapanlar (mü’minûn, 23/63) ve zekat toplayan devlet memurları (tevbe, 9/60) anlamında kullanılmıştır. çoğulu âmilîn ve ummâl’dır. allah, erkek veya kadın her çalışanın (âmil) amelini zâyî etmeyeceğini bildirmiştir (âl-i imrân, 3/195). âmil’in ameli iyi veya kötü olabilir. (i.k.)

  bir fıkıh terimi olarak âmil, devletin vergi alacağını toplayan tahsildar, bölge idarecisi, vali gibi manalara gelmektedir.

  hz. peygamber devrinde çeşitli bölgelere gönderilen âmil adı verilen memurların, hem dini tebliğ etmek, o bölgede asayiş ve düzeni sağlamak, islâm ahkamını uygulamak; hem de zekat ve vergileri toplamak gibi çeşitli görevleri vardı. zekatın kamu yararını ilgilendirmesi nedeniyle, ilk devirlerden itibaren belli malların zekatı devlet eliyle toplanmış ve dağıtılmıştır. zekat ve vergilerin toplanması ve dağıtımında, zulmedilmemesi, denge ve adaletin sağlanması gerekir. hz. peygamber, âmillik görevini cihada benzeterek bu göreve atananlarla yakından ilgilenmiş, döndüklerinde hesaplarını bizzat kontrol edip, âmillerin halktan hediye almalarını yasaklamıştır. (buharî, hiyel, 15; ebû dâvûd, imaret, 7; tirmizi, zekat, 18). (i.p.)
  kaynak: dini kavramlar sözlüğü.