şükela:  tümü | bugün
 • eski roma da constitio antoninia ile imparatorluk içinde yaşayan herkesin vatandaş sayılmasını sağlayan imparator.
 • bir emirnamesi ile kölelere özgürlük verilmesini sağlayan imparator. bazıları tarafından roma'nın pimini çekmekle itham edilse de, hiç bir imparatorun cesaret edemediğini başarmıştır, vurgulanması gerekir.
 • esas adi marcus aurelius antoninus olup, onceleri bassianus adiyla anilmaya ba$lanan daha sonra da caracalla* lakabiyla ismi tescillenen, 6 nisan 188* lyon* dogumlu, sakalli roma imperator'u. kendisi septimius severus'un buyuk oglu olup, havayla temas etmeden onceki 9 ayini giulia domna hanim efendinin karninda istirahat ederek geçirmi$; ancak, havayla temasi sonrasinda ugradigi mutasyon sonucu kendisini istirahatten ba$ka i$lere adami$tir. ****
  196 yilinda caesar olup, 198 yilinda* augustus'luk mertebesine eri$mi$tir.
  208 yilinda karde$i septimius geta ve babasiyla* britanna seferine çikmi$ ve 210 yilindaki seferi de tek ba$ina yonetmi$tir. ardindan britannicus titrini de kapivermi$tir.
  bu olaylari muteakiben 211 yilinda babasinin olumu sonucunda karde$iyle beraber hukum surmeye devam etmi$ ancak kendisine bu da yetmemi$ ve bir sene sonra karde$ini oldurtmu$tur. tabi bununla da yetinmemi$ ba$ka bir suru cana kiydirmi$tir. ellerini yikadigi butun bu olumlerin sebebiyse daha mutlak bir yetkiye sahip olmak istemi$ olmasidir
  hukum surdugu sure içerisinde askeri guçlerden ziyade entrikalardan faydalanmasinin yani sira kuçuk ya$ta gosterdigi ba$arilarla unlenmi$tir.
  nihayet 217 yilinin bir nisan gunu urfa*'dan, harran*'a bir ay tanrisal'inin tapinagini ziyarete gitmekteyken yerine geçecek olan macrinus tarafindan oldurtulmu$tur. *

  hayat hikayesini hafifçe inceledikten sonra icraatlarina bakacak olursak, imparatorlugun her yaninda çikarttigi kari$ikliklarin otesinde, caracalla bey; egzantrik kultlere ilgisi sonucu yaptiklari, terme di caracalla ve constitutio antoniniana ile dikkat cekmektedir.
 • [oğlu commodus tarafından öldürüldüğü iddia edilen imparator; marcus aurelius 'tur, caracalla değil. hem marcus aurelius'un oğlu tarafından öldürülmesi hadisesi de filmde geçer sadece. böyle birşey olmamıştır. marcus aurelius eceliyle ölmüştür.]

  septimius severus'tan sonra imparator olan insan evladı.

  (211-217) boyca tam bir cüce, sakat, sefih ve zalimdi. yalnız hind'i değil, çin'i de alıp, makedonyalı iskender'i aşmak amacıyla, doğu'da bir serüvene kalktı. ne var ki, daha seferin başında subaylarından biri öldürdü onu.

  iç işlerini, zeki ve buyurgan bir kadın olan ve devrinin en ünlü hukukçularının, -örneğin papinianus'un- yardım ettiği julia domna yürütüyordu. roma'nın en iğrenç imparatorlarından birinin zamanında, yurttaşlık hakkını bütün eyaletlere yayan bir bildirinin, "caracalla bildirisi"nin çıkabilmesi, bu sayede olmuştur. kuşkusuz bu bildiri, imparatorluk politikasının bir başarısıdır.
 • devletin daha fazla vergi almasını sağlamak için herkese yurttaşlık hakkı veren, tarihin sayfalarına şeytani bir kişilikte geçmiş olan roma imparatoru. babası septimius severusdur
 • yalnızca tip olarak değil, gaddarlığıyla da gattuso'yla benzeşen imparator. babasının kemiklerini sızlatmıştır.
 • roma tarihinde iç savaşlar dahi yaratan yurttaşlık sorununu m.s. 212 yılında constitutio antoniniana ile imparatorluk içerisindeki tüm özgür erkek ve kadınları roma yurttaşı yaparak engellemeye çalışan imparatordur. temel amacı imparatorluk gelirlerini yükseltmekti; çünkü yurttaş olanlardan ek vergiler alınabiliyordu. ayrıca romayı merkezden eyaletleri yöneten bir imparatorluktan ziyade tek ulusa dönüştürme amacı taşımıştır. resmi adı m. aurelius antoninustur.
 • roma'nın en gaddar imparatorudur.

  roma halkının desteğini almak amacıyla hamamlar inşa etmiş ve imparatorluk toprakları üzerindeki bütün erkekleri roma vatandaşı ilan etmiştir.

  bir yerden tanıdık geldi di mi ?
 • kardeşi geta'yı ilk önce kendisiyle birlikte roma tahtına ortak göstermiş, daha sonra kardeşini öldürterek iktidarı tek başına ele geçirmiş, yetmemiş kardeşi geta için damnatio memoriae(hatıranın lanetlenmesi, a.k.a. "hiç yaşamadı, hiç var olmadı") ilan edip adını tarihten silmeye teşebbüs etmiştir.

  bunun izleri anadolu'da halen görülebilir. örneğin adyaman/kahta yakınlarındaki cendere köprüsü'ne giderseniz, caracalla'nın babası septimus severus'un inşa ettirdiği bu köprünün orijinalinde s. severus, eşi ve oğulları caracalla ve geta adına dikilmiş olan 4 sütundan yalnızca üç tanesinin ayakta olduğunu görürsünüz. yıkılmış olan ise, evet doğru tahmin, geta'ya aittir.