şükela:  tümü | bugün soru sor
 • aslında avrasyacılık son dönemde ortaya çıkmamıştır, sovyetler birliği'nin josef stalin'den gorbaçev'in iktidara gelişine kadar süren genel dış politikasıdır. ayrıca sovyetlerin dağılmasından sonra rusya avrasyacılığı bir kenara itmeyi deneyip batıya kaymak istemiş, çok kısa sürede komünizm sonrası geçişi denemiş, bunda başarılı olamayıp ülke çok acı çekince de "batıcılık" benzeri politikalar terkedilip tekrar bdt'ye daha çok önem veren politikalar benimsenmeye başlanmıştır. bu politikalarda rusya'nın sadece bir batı devleti olmadığı, avrupa kadar bir asya gücü de olduğu kabul edilir. ayrıca sovyet tarzı üretim sistemi geçerli olduğu sürece sovyetlerden kopan her ülke tek başına acı çekeceği için bunların tekrar ekonomik olarak rusya liderliğinde örgütlenmiş olmasını da öngörür (bkz: bağımsız devletler topluluğu). rusya'nın yakın çevresi tabir ettiği bölgede rus kontrolünü savunan, nispeten agresif bir politikadır. vladimir putin'in izlediği politikaların bir parçasını oluştursa da, putin'in izlediği politika tam olarak avrasyacılık değildir.
 • turan-slav soylarını pek de güzel kaynaştırmış harekettir.
  batı kültürünü kutsallıktan yoksun kabul eder. oysa avrasya ortak kültürü yüksek kutsal bir kültürdür ve amacı sadece batı kültürünün karşısında durmak, onlarla "eşit" pozisyona gelmek değil; kaba kuvvetle evrenselleştirilmeye çalışılan bu kültürün reddinde tüm dünya toplumlarına öncülük etmektir.

  ilginç noktaları olan bu hareket, bütün savlarında da görülebileceği gibi, katı bir hiyerarşik yapıyı öngörür.
 • bugün önderi, aleksandr dugin'dir
 • banu avar ın aleksandr dugin e kadar kayıt cihazı uzatıp, sınırlar arasında programı ile görsel olarak, aynı programın yazıya dökülmüş hali ile de şematik olarak zihinlerde tadını bıraktığı düşünce.
 • cumhurbaşkanı abdullah gül'ün rusya ziyareti ile daha da anlam kazanan turkic ve slavic halkların kesişme noktasına dair bir kavram.
 • klasik avrasyacılık ve neo-avrasyacılık olarak ikiye ayrılmalıdır. neo-avrasyacılık deyince tabii ki aleksandr dugin akla gelmelidir.

  http://www.dartmouth.edu/…crn/crn_papers/bassin.pdf
 • karl haushofer'ın fiilen dahil olmasa da fikirleriyle etkilediği, uzun bıçaklar gecesinde yok edilen nazi partisi'nin sol kanadı'nın savunduğu almanya-rusya ittifakı tarafından domine edilmiş bir avrasya coğrafyası/imparatorluğu fikri ile nasyonal bolşevizmin söylemlerinden biridir.

  bir başka tarihi ideologu/uygulamacısıysa, baron nikolai von ugenberg'dir denebilir. bolşevik devrimi sonrası kuvvetleriyle moğolistan'da örgütlenip, japon malzeme yardımıyla kızıl ordu'yla savaşan baron'un öncelikli amacı doğu'dan batıya yürüyüp rusya'da monarşiyi tekrar kurmak ardından ilerleyişini kesmeyip avrupa'yı yutmaktı. kendisi asya/moğol ile rus kültürünün karışımı bir imparatorluk tasvir etmiş (büyük iskender mark ll), bu yapının merkezini de avrupa'dan çok rus doğu asyası ve moğolistan üzerine kurmayı planlamıştır. ordusunun büyük kısmını bölgenin çin'den de bağımsızlığını isteyen asyalı halklar oluşturmuştur.
 • halford mackinder'in ortaya attığı anakara teorisine göre orta-doğu avrupa ve batı rusya'yı kontrol eden bir güç rahatlıkla batı avrupa'yı ele geçirebilecek, çevre alanlar olan amerika, japonya ve avustralya'nın dize gelmesi sadece zaman meselesi olacaktır. hitler, markinder'in teorisini hemen hemen kabul etmiş, jeopolitik olarak avrasya anakarasına hakim olan yapının uzun vadede dünya'ya da hakim olacağına inanmıştır. doğuya doğru yürüyüşle yaşam alanını genişletme, lebensraum politikasına da bu fikir temellerden birini teşkil eder. doğu avrupa ve batı rusya topraklarından elde edilecek doğal kaynak ve dev hareket alanıyla kendi kendine yeterli hale gelecek almanya'nın bu anakaranın dışındaki abd ve ingiltere'yi dize getirmesi de zaman meselesi olacaktır. sağ kanat nasyonal sosyalistler böyle derken strasseristler de almanya ile sscb ittifakını savunmuşlardır ki altında yine avrasya'nın ingiltere/abd'yle mücadelesi yatmaktadır.

  modern avrasyacılığın jeopolitik düzeyde bu iki söyleme benzerliği de kıtalar savaşı teorisinde görülebilir. buna göre kara temelli avrasya'ya karşı deniz temelli atlantik bloğunun mücadelesi söz konusudur ve rusya; kıta avrupası devletleri, çin, iran, hindistan gibi devlet/bölgelerle ittifak kurup abd hegemonyasına karşı mücadele etmelidir.
 • klasik avrasyacılık, bolşevik ihtilaline tepki olarak doğmuştur. avrasyacılığın ''marx'ı'' da nikolay sergeyeviç trubetskoy'dur.
 • savaş durumlarında amerikancılık dışında bir alternatifi yok gibi.