şükela:  tümü | bugün
 • "net generation" olarak da anılan kuşak. yeni iletişim teknolojilerinin içine doğmuşturlar ve bu teknolojileri aktif/etkin biçimde kullanmaktadırlar.
  digital immigrant (dijital göçmen) olan ebeveyn ve eğitmenleri ile çatışma yaşamaktadır bu kuşak.
  ifade marc prensky'ın 2001 yılındaki kavramsallaştırmasına dayanmaktadır.
 • (bkz: y nesli)
 • (bkz: z nesli)
 • bu kitleye hitap edebilecek bir iş modeline örnek olarak;

  (bkz: enpara.com)
 • ing. dijital yerli. daha da karmaşıklaşırken aynı zamanda giderek daha da kırılganlaşan bir sistemin içinde büyüyen çocuklara verilen isim. bu durumu kavramsallaştıranlar bunun karşısına da dijital göçmen kavramını oturtmuşlar. öte yandan müthiş fırsatlar yaratmasının yanında başta mahremiyet olmak üzere ciddi sorunları da beraberinde getiren bir sistem bu. aynı zamanda sanayi devriminin yarattığı dünya çapındaki muazzam gelir farklılıklarının daha da büyük kapsamlısını da üretmek yolunda gidiyor.

  (bkz: sayısal devrim)
  (bkz: sayısal uçurum)
 • prensky bu kavramla 1980 sonrası bilgi toplumunun kucağına doğanları kast etmiştir. bu kuşağın günlük yaşamında bilgi teknolojilerini bir rutin olarak kullandığını, özellikle internet eğilimin bu kuşak için bir refleks olduğunu belirtmiştir.

  bana kalırsa çoğu batılı teori gibi bu da az gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin popülasyonunu açıklamakta eksik kalmaktadır. zira 1980 sonrasında doğmasına rağmen -tıpkı benim gibi- dijital yerliden çok, dijital göçmen dediğimiz sınıfa giren milyonlarca insan var sırf türkiye'de bile. çünkü teorinin temeli yaşanılan toplumun bilgi teknolojileri ile tanışması zamanlamasıyla alakalı. misal bu kavramı bizim ülkemizde 1990, hatta 1995 sonrası doğanlara kadar indirgeyebiliriz.

  fakat gene de rakam olarak öncesi sonrası fark etmeksizin yaşadığımız çağı makul bir şekilde açıklayan bir yaklaşımdır.
 • maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinin en altına internet ve şarj kavramlarını ekleyerek yaşayan nesil.

  sosyal medyada, boktan hayatlarını inanılmaz mutlu ve eğlenceli geçirdiklerini yansıtmak gibi bir dertleri vardır. yahut daha kötüsü boktan hayatlarının boktan olduğunun farkında olmadan mutlu oldukları yanılsamasıyla yaşamaktadırlar.
 • şimdilerde generation snowflake (kartaneciği nesli) olarak anılan nesil:
  https://journo.com.tr/kar-tanecigi-nesli