şükela:  tümü | bugün
 • i.ö. 204-120 yılları arasında yasamıs eski yunan siyasal düşünüşünü roma siyasal düşünüşüne bağlayan filozof.aslında romalı değildir yunan asıllıdır.siyasal kültürünü yunanistanda edinmiş yapıtlarını ise romada yazmıştır.baslıca eseri "tarihler" de 53 yıllık bir sürede bilinen dünyanın tamamının hangi yollardan ve nasıl bir anayasa ile roma kentinin egemenligine girdigini acıklamaya calısmıstır.
 • polybios'un yunan siyasal düşüncesini roma'ya uyarlarken kullandığı ana araç "yönetimlerin dolaşımı" kuramıdır. ona göre, güç doğaldır, toplum da doğaldır ve ilk olarak en güçlünün iktidarı ele geçirmesiyle tiranlık doğar. gücün yanısıra halk arasından akla önem veren kişiler çıkınca monarşi oluşur. daha sonra da bunun çeşitli versiyonları olan aristokrasi ve oligarşi ortaya çıkar. halkın oligarşik tahakküme ayaklanması ise demokrasiyi ifade etmektedir.
  aslında polybios'un geliştirdiği kuramın ana amacı roma imparatorluğunun siyasal yapısının meşruiyetini sağlamaktır. en önemli özelliği ise anayasacılık düşüncesine tarihte ilk yer verenlerden olmasıdır.
 • eski yunanca yazılmış olan dünya tarihi adlı eserinin ilk beş cildi tümüyle altıncı cildi ise kısmen günümüze ulaşabilmiştir.
 • roma'nın ilk, cumhuriyet döneminin önemli siyasal düşünürüdür. yunanistan'ın megalopolis kentinde doğmasına rağmen, savaş tutsağı olarak geldiği roma'ya hayran kalmış; bilgisi ve kişiliğiyle kısa zamanda takdir toplayarak tutsaktan çok konuk muamelesi görmüştür. toplumun ve devletin oluşumunun doğal olduğunu savunarak aristotelesten, siyasal düşüncesini "yönetimlerin dolaşımı" ilkesine göre şekillendirerek platondan etkilendiğini belli eder. temel amacı, hayranlık duyduğu roma'yı meşru bir temele oturtmaktır. bunun için "karma anayasa" fikrini ortaya atar. polybios -zamanında platon'un da iddia ettiği gibi- yeryüzündeki yönetim biçiminlerinin hepsinin kusurlu ve yok olmaya mahkum olduğunu söyler. bu kaçınılmaz sonu en azından geciktirebilmek için iyi yönetim biçimlerinin (polybius'a göre bunlar; monarşi, aristokrasi ve demokrasidir) derlenmesiyle oluşturulacak bir karma anayasaya ihtiyaç vardır. karma anayasa'ya o dönemde verilebilecek tek örnek ise roma anayasası'dır. devletleri anayasalarına göre değerlendiren polybios için roma'nın başarısının sırrı anayasasındadır. bununla birlikte bir aristokrasi sempatizanı olan polybios siyaset alanında roma'yı meşrulaştırdığı kadar, toplumsal alanda da aristokrasiyi meşrulaştırmaya çalışmıştır. polybios'a göre roma'yı kartaca'dan üstün kılan unsurlardan biri; alınacak kararları tüm halkının tartıştığı kartaca'nın aksine, roma'da bu tartışmaların sadece bilgeler tarafından yapılmasıdır. ayrıca roma siyasal sisteminin demokrasi tarafından bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten ve bundan endişe duyan polybios, aristokratların gerekirse halka bazı ödünler vererek sistemin sürekliliğini sağlamaya gayret etmeleri gerektiğini belirtmiştir. polybios'un siyasal analizlerinde belli eksikler de vardır. öncelikle siyasal organların üstünde durmayarak derin bir analiz yapmaktan kaçınmış, daha çok roma düzenini idealize etme kaygısı gütmüştür. daha da önemlisi, toplumsal dinamiklerden hiç bahsetmemiş olmasıdır. teoride konsüllerle ve halkla paylaşıyor gibi görünse bile, pratikte iktidarı tek başına elinde tutan aristokrat sınıfın bu üstünlüğüyle karma anayasa fikrinin çelişebilecek olması, polybios'un sosyal sınıfların dengesine hiç değinmeden geçmesine neden olmuş olabilir. tahlillerindeki eksikliklere rağmen, platon'un ve aristoteles'in düşüncelerini bazı değişiklikler ve eklemelerle roma'ya uyarlayan polybios, soyut düşüncelere pek de önem verilmeyen bu devlette adından söz ettiren düşünürlerden biri olmuştur.
 • yeni bir tarih anlayışı geliştirmiş olan polybios,tarihçiliğin öğretici bir özelliğe sahip olması gerektiğine inanmış ve böylece pragmatik tarihçiliğin kurucusu olmuştur. üslup bakımından kendisinden öncekileri örnek almadığı halde,greek tarihçiliğinde önemli bir yeri vardır. kuzey peloponessos'da akhaia bölgesi megalopolis şehrinden soylu bir aileye mesuptur. romalılar tarafından esir alındıktan sonra romanın tanınmış ailesi scipiolar ile yakınlık kurmuş ve scipio africanus minor un hocası ve yakın dostu olmuştur. onunla birlikte k. afrika,g. galya ve ispanyayı dolaşmış,bir kaza sonucu ispanya'da 120 yılında ölmüştür. 40 kitaptan meydana gelen tarihler eserinde özellikle roma-kartaca savaşlarına büyük yer vermiştir. eser i.ö 264 yılında romalılar'ın akdeniz hakimiyetine doğru attığı ilk adımla başlar. makedonya savaşlarını'da içine alan eserden yalnızca 5 tanesi tam olarak günümüze gelmiştir. öteki kitaplardan kalan parçalar da fikir verecek durumdadırlar. kronolojiye ve eleştiriye önem veren polybios un eseri helenizm olayları içinde güvenilecek bilgi verir.
 • (bkz: anakyklosis) döngü yasasını yazan romalı tarihçi ve düşünür.
 • "polybius’ta siyasî rejimler döngüsü ve roma devlet yapısı (1)"
  http://jimithekewl.com/…7/04/polybius-siyasi-rejim/
 • ıyi yönetimleri; krallık, aristokrasi ve demokrasi olarak belirtirken, kötü rejimleri tiranlık, oligarsi ve demogoji olarak tanımlar. zaten adalet yoksunlugunda iyi rejimler, kötü rejimlere dönüşür.

  krallığın konsülünü, aristokrasinin senatosunu ve demokrasinin halk meclisini alarak,karma bir yönetimin işleri halledecegine inanır. aristo'dan demokrasinin iyi olduğuna inanarak ayrılır.
 • yunan siyasal düşünüşünü roma düşünüşüne bağlayan halka.

  (bkz: historiai)