şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bm ve bölgesel nitelikteki hükümetlerarası kuruluşlar (bkz: avrupa konseyi) tarafından kabul edilmiş çok sayıdaki uluslararası ve bölgesel sözleşmelerde (bkz: aihm) ve sözleşme dışı belgelerde tanınan ve açıklanan adil yargılanma hakkı, avrupa insan haklari sözlesmesinde söyle tanimlanir:
  madde 6
  adil yargılanma hakkı

  1. herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde, veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.
  2. bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.
  3. her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir:
  a) kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;
  b) savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak;
  c) kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek;
  d) iddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında çağırılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek;
  e) duruşmada kullanılan dili anlama dışı veya konuşma dışı takdirde bir tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak.
 • mutlak bir haktir, hic bir durumda bu hakkin sinirlandirilmasi mumkun degildir. bir nevi diger insan haklarinin koruyucusu niteligindedir. bu hak olmadan, diger haklardan yararlanmak mumkun olmayacaktir. anayasamizin 36. maddesi de bu hakki guvence altina almaktadir.

  fethiye cetin, 1 ocak 2006'da radikal ikideki yazisinda adil yargilanma hakkini tcknin ifade ozgurlugunu kisitlayan maddeleri acisindan incelemis, ve "acik, net, belirgin, anlasılır olmayan kurallar, her seyden once adil yargilanma hakkinin ihlali sonucunu dogurur" iddiasini savunarak bu maddelerin degistirilmesinin gerekliligini belirtmistir.

  yazinin tamami icin (bkz: http://www.radikal.com.tr/…r.php?ek=r2&haberno=5417)
 • 2008 de aihm tarafından türkiye de en çok ihlal edilen hak olduğu tespit edilmiştir.
 • türkiye'de esamisi okunmayan haktır. sanığı mahkmeye çağırmadan, karar veren bir adalet sistemi var. karar sanığın adresine yollanıp, eline geçene kadar temyiz hakkı yok oluyor. tam olarak bilmiyorum. temyiz hakkı belki belli sürelerle kısatlanmamıştır. ama gönderilen karar metninde belli zaman aralıkları belirtiyor gibi.
 • ülkemiz için avrupa insan hakları mahkemesine yapılan başvuruların değişmez gerekçesidir.
 • insan hakları ile sanığın ve mağdurun hakları ihlal edilmeksizin yapılan yargılamadır.
  avrupa insan hakları sözleşmesi madde 6'da, adil yargılanma hakkı gösterilmiş ve bazı unsurları sayılmıştır.adil yargılanma hakkının başlıca unsurları şunlardır: davanın, yasayla kurulan, bağımsız ve tarafsız mahkeme önünde, makul sürede, açık duruşmada görülmesi.
  adil yargılanma hakkı, kendisini oluşturan bu unsurlardan bağımsız genel bir haktır ve unsurları sürekli genişlemektedir.
  adil yargılanma hakkı, adalet mekanizmasının sadece işleyişini değil; aynı zamanda örgütlenmesini de ilgilendirir.
 • avrupa insan haklari sozlesmesi kapsaminda bir ceza davasinda yalnizca sanigin sahip oldugu haktir. ceza davasina katilan magdur taraf bu hakka sahip degildir zira avrupa insan haklari sozlesmesi, ceza davalari bakimindan sadece ve sadece sanigin sahip oldugu haklari siralamistir.
 • anglo sakson yargı sistemine daha bir özlemle bakmama neden olan abidik gubidik haklardan bir diğeri.

  bir masum haksız yere ceza alacağına, bin suçlu serbest kalsın şiarı üzerine kurulu olan yargı sistemimiz de, her olgu sanık lehine değerlendirilir. mağduru sikine takan bile olmaz. aksine pek çok davada suçlu ceza bile almazken, müşteki sıfatıyla taraf olan mağdurlar, iyice hırpalanır, bir güzel bezdirilir, adalete olan inancı sarsılır, ruhu sikilir..

  evine hırsız girmiş ve iş üstünde yakalamışsın, arbede çıkmış ve herifi tartaklamışsın. pek avrupai olan sistemimizde, ceza almaman için hiç bir neden yok.. oysa anglo-sakson sistemde, senin tüm dokunulmazlıklarını ihlal eden, sınırsız ihtimallere gebe şekilde suç için evine giren o herifi gebertsen bile ceza almazsın. caydırıcı, net ve gayet anlaşılır.
 • ankara üniversitesi hukuk fakültesi 2014 bahar dönemi kamu hukuku ana bilim dalı, ceza ve ceza muhakemesi hukuku bölümü yüksek lisans mülakatına devrim güngör eliyle damgasını vurmuş ve tabiri caizse dilleri lâl, ruhları rüsva etmiştir.
 • adalet sistemi bekir bozdağ tarafından yönetilen ülkede , incelenmesi gereken haktır.

  (bkz: yozgat hukuku)