şükela:  tümü | bugün
 • iktisadi değişim süreçlerini anlamaya odaklanmış bir teoridir. evrimci iktisatçılara göre, eğer iktisadi gelişme süreçlerini etkileyen faktörler, kurumlar ve süreçler doğru tahlil edilebilirse, bu süreçleri hızlandıran faktörleri, kurumları, süreçleri ve diğer etmenleri içerecek, ortaya çıkacak, baskın kılacak ve/veya destekleyecek, doğru politika seçenekleri de oluşturulabilinecektir.
  böylece, günümüzün baskın yaklaşımını temsil eden neo-liberallerin dengeye dayalı yaklaşımlarına zıt olarak, değişimi öne çıkaran ve dinamik değişim süreçlerine vurgu yapan bir teori ortaya çıkmıştır. bu teorinin ortaya çıkışında 1970'lerden itibaren dünyada yaşanan baş döndürücü iktisadi değişim süreçlerinin ve bu değişim süreçlerinin ortaya çıkardığı yeni problemlerin önemli bir payı vardır. hiç kuşkusuz, bu değişim süreçlerini anlama ve ortaya çıkan yeni sorunlara çözüm üretme çabası, evrimci iktisat teorisi'nin tezahür etmesinin gerisinde yatan maddi zemini oluşturmaktadır.
 • ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi iktisat bölümü yüksek lisans programında "evrim, kurumlar ve iktisat kuramı" adıyla ders olarak okutulmaktadır. ders, emrah aydınonat'ın internet blogunda şu şekilde tanıtılmaktadır:
  dersin içeriği

  "bu ders evrimsel ve kurumsal iktisadın temel kavramlarını ve tartışmalarını ele almayı amaçlamaktadır. derste şu sorulara cevap aramaya çalışacağız: (1) kurumlar nedir ve iktisat için neden önemlidir? (2) evrim nedir ve evrim kuramı iktisat kuramlarını nasıl etkilemiştir? (3) kurumsal ve evrimsel iktisadın temel soruları ve bu sorulara verdikleri cevaplar nelerdir? bu sorular ve cevaplar ana-akım iktisadın soru ve cevaplarından ne ölçüde farklıdır? (4) kurumsal ve evrimsel iktisat, iktisadi olayları nasıl açıklamaktadır? bu açıklamalar ana-akım iktisadın açıklamalarıyla çelişmekte midir yoksa ana-akım iktisat ve kurumsal/evrimci iktisat birbirini tamamlamakta mıdır?"

  http://www.neaydinonat.com/gunluk/?page_id=1845
 • evrendeki her şeyi yaratan allahın varlığını inkar ediyorsa yanlıştır. ama tabii ki onu da savunan tanrıtanımazlar vardır. vay onların haline. cehennemde yanacaklar. hem ne o öyle evrim mevrim. deyyuslar!!!