şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kapitalist türkiye partisi'ni kurup, istiklal caddesi'nde nike esofman, lacoste tisort giyip, parti yayinlarini dagitmak...
 • “biz şimdi alçak sesle konuşuyoruz ya
  sessizce birleşip sessizce ayrılıyoruz ya
  anamız çay demliyor ya güzel günlere
  sevgilimizse çiçekler koyuyor ya bardağa
  sabahları işimize gidiyoruz ya sessiz sedasız
  bu, böyle gidecek demek değil bu işler
  biz şimdi yanyana geliyor ve çoğalıyoruz
  ama bir ağızdan tutturduğumuz gün hürlüğün havasını
  işte o gün sizi tanrılar bile kurtaramaz. “c. süreyya
 • günümüzde para içinde yüzerken sosyalizm beklediklerini söyleyen kesimlerin sosyalizm geldikten sonra nasıl halkla eşit bir seviyede yaşamayı hazmedemeyip bunalıma girdiklerini izlemek.
 • sosyal ve hukuk devleti olmanın ilk gereği olan ücretsiz eğitim ve sağlık hakkının verilmesi olacaktır.
 • yurt çapındaki tüm sömürgen muhafazakar müteahhitlerin yaptığı evleri kiracılarına bedelsiz vermek.
 • (bkz: çay)
 • tüm toplu taşım araçlarını ücretsiz yapmak.
  birden fazla aracı olanların fazla araçlarını kamulaştırıp köy servislerine dönüştürmek.
 • türkiye'de hiç birşey olması gerektiği gibi, hakkı verilerek yapılmaz. dolayısıyla türkiye sosyalist olsa işin özü ile değil de şekli şemali, özellikle de sosyalizmin romantizmi ile ilgilenilir. mesela ilk yapılacak şey halay çekmek olacaktır. hatta devamlı bir halay sirkulasyonu olacaktır. başka da bir bok olmaz.
 • en başta diyanet işleri başkanlığı adı verilen sermaye hizmetkarı islamcı propaganda kurumu olmak üzere siyasete sirayet etmiş bütün dinsel kurumlar ile siyasi faaliyet yürüten ve kamu yaşamını düzenleme iddiasındaki bütün tarikat ve cemaatlerin tasfiye edilmesi.

  tarikat ve cemaat yurtlarına el konulması. vakıf okullarının ve yurtlarının kamulaştırılması. öğrencilere okumaları için gerekli devlet imkanının sağlanması. imam hatip liselerinin kapatılması. toplumun sağlıklı bir şekilde serpilip gelişebilmesi için bütün maddi ve manevi prangalardan kurtarılması.

  sosyalist devletin dinsel konularda anayasal olarak negatif yükümlülüklerle tanımlanmaması. sosyalist toplumun iktidarının cisimleştiği yer hangi kurumsa, her türlü ideolojik konuda olması gerektiği gibi dini işlerde de kontrol ve denetimi kendi bünyesinde toplaması. herhangi bir inanç sistemini öne çıkaran uygulamaların anayasal suç sayılması. her türlü inanç ve ateizm propagandasının serbest olması.

  kamusal yaşamda özgürlüklerin dini inançlar üzerinden tanımlanmasının yasaklanması, yurttaşları pozitif-negatif maksatlı olsun dini inançları üzerinden tasnif etmenin topluma karşı suç sayılması. inanç hürriyetini kıyafet serbestisine indirgeyenler gibi her türlü liberal düşüncenin devlet aklından ve toplum sathından tasfiyesi. yurttaşların birbirlerinin vicdani kanaatleri ve dini inançları konusunda kayıtsız olmaları konusunda eğitilmeleri.

  toplumsal yaşamda bilimin esas alınması, dini inançları bilimle çelişenler varsa bunun toplumun değil kendilerinin sorunu olması yönünde tedbirler alınması. dini inançların bireylerin vicdani dünyasına hapsedilmesi, kamusal yaşamın dini kurallarla yönetilmesine sebep olan her türlü alışkanlık ve teamülün ortadan kaldırılması. sosyalist toplumun nesnel ihtiyaçlarının bir memurun kafasına göre istediği yerde ve zamanda ibadet etme gibi isteklerine tercih edilmesi ve toplumsal kuralların buna göre düzenlenmesi.

  çocuklar üzerindeki her türlü gerici uygulamanın en ağır şekilde cezalandırılması, çocukların başını örtmenin yasaklanması. çocuklar üzerinde yıkıcı ve travmatik etkiler yaratan dinsel eğitim biçimlerinin kesin olarak yasaklanması, bu çocukların ebeveynlerinden kurtarılması. kadın erkek eşitliğine halel getiren her türlü eğitim uygulamasının ilgası. eğitimin her türlü gerici alametten arındırılması. zorunlu ve seçmeli her türlü dini dersin müfredattan çıkarılması. din eğitiminin devletin belirlediği ilkeler çerçevesinde sivil olarak üstlenilmesi.

  osmanlı hanedanı adı verilen tarihsel asalakları ve dinci gericiliği siktir edildikleri karanlık delikten çıkarmaya çalışan, mevcut siyasetin motifi yapan her türlü alamet ve sembolün kesin olarak yasaklanması.