şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 1. iktisadi ortamı denetleme: borç ekonomisinde dalgalanmalar yaratmak
  üzere, para piyasalarının dışardan gelen uluslar arası vurkaç tefecilerine
  sonuna dek açılması.

  2. ulusal bunalımlar yaratılması: ülkede sık sık iktisadi dalgalanma
  yaratılarak bunalım aralarının azaltılması. ulusal devlet merkezinin
  elindeki en önemli güç olan para kaynaklarının, bankaların, devlet
  şirketlerinin kapatılması, yabancı şirket egemenliğine geçirilmesi.

  3. merkez devlete güvensizlik yaratma: kritik dönemlerde iktisadi
  bunalım yaratılmasıyla umutsuzluğa düşürülen yerel sanayicilerle ve
  üreticilerle konferans, sempozyum adı altında doğrudan ilişkiye geçilerek,
  devlet merkezine karşı güvensizlik aşılanması.

  4. işadamlarını örgütleme: yerel işadamı örgütlerinin ve ilişki
  bürolarının kurulması; başına buyruk, devlet denetiminden giderek uzaklaşan
  "serbest ekonomi" ve "serbest pazar" düzeninin kabul ettirilmesi.

  5. yolsuzluk kampanyaları: "yerinden yönetim" taleplerini yükselterek,
  devletin egemenliğinin zayıflatılması, yolsuzluk olaylarını abartarak
  topluma aşağılık duygusunun yerleştirilmesi, halkın çaresizliğe itilmesi.

  6. belediye hizmetlerinin yabancı şirketlere devredilmesi: yerel
  yönetimi güçlendirme adı altında, toplumsal hizmetlerin "karlılık" esasına
  oturan şirketlere devredilmesi, su-elektrik gibi kentsel işletmelerin
  yabancı şirketlere devredilmesi için gerekli düşünsel alt yapının
  oluşturulması.

  7. ulusal sanayinin yıkımı: ulusal iktisadın çökertilmesi için, ulusal
  sanayileşmenin ve enerji kaynaklarının yıkıma uğratılması için toplum ile
  devlet arasında çatışmayı da içerecek biçimde çevreci akımların, örgütlerin
  desteklenmesi ve ulusal madenciliğin, doğal yakıt üretim kaynakları
  işletmeciliğinin ulusal egemenlik alanının dışına çıkarılması.

  8. kamuoyu oluşturucuları -bizdeki adlandırmalarıyla, aydınlara,
  yazarlara, bilim adamlarına- yönelik içerde ve dışarıda, masrafları
  karşılayarak, konferanslara çekmek. katılımcılarla doğrudan ilişki içinde,
  ilgili ülke hakkında bilgi almak ve "düşünce" ve "örgütlenme" özgürlüğü
  başlığı altında yeniden yapılanma düşüncesini benimsetmektir.

  9. alt örgütler yoksa, hemen helsinki nihai senedi kapsamında helsinki
  yurttaşlar ve ortak zemin merkezleri örgütlemek ve koşullar olgunlaştıkça,
  uzaktan yönlendirilebilecek bir ilişkiler ağı altında insan hakları
  dernekleri ve benzeri örgütlenmelerin kurulması.

  10. bilimsel ve toplumsal konferansların çoğaltılması. yerel vakıf ve
  "think tank" derneklerinin kurulması.

  11. işadamları derneklerinin, sendikaların kurulması, varolanların içine
  bilim danışmanlarıyla sızılması. siyasi partilere eğitim programlarıyla,
  particilik dersleriyle yaklaşarak kadroların yönlendirilmesi, gençliğin
  "düşünce özgürlüğü" ve "siyasi katılımcılık" propagandasıyla örgütlenmesi.

  12. yeni propaganda aygıtlarının (radyo, gazete, dergi, televizyon, video
  yayını) devreye sokulması. bilimsel ve magazinsel içerikli, insan hakları
  ilkeleri üstüne sürdürülen yayınların yoğunlaştırılması. insan hakları
  ihlallerinin yaratılmasıyla sürecin hızlandırılması.

  13. casuslar yerine yayın muhabirleriyle yerinden bilgi elde etmek için
  yaygın bir yayıncı eğitim programının gerçekleştirilmesi.

  14. gizli ve yarı gizli istihbarat çalışmalarının azaltılması, buna
  karşılık medya muhabir ağıyla açık ve yaygın istihbarat toplanması,
  olanaklıysa amerikan televizyonlarının yerli şubeleriyle yayına geçilmesi,
  eksik-yanlış bilgilendirmeyle kitlelerin yönlendirilmesi,
  eğitim-konferans-gezi düzenleyerek yerel medya ile kalıcı bağlar
  oluşturulması.

  15. yanlış ve eksik bilgilendirme: kitlelerin akıl denetimlerini ele
  geçirmek üzere yoğun propaganda ve yanlış bilgilendirmeyle tarihsel devlet
  kurumlarının ve etnik sürtüşmeleri önleyen geleneksel kurumların
  yıpratılması, toplumsal kimliği karıştırmak için tarihsel ve toplumsal
  gelişim gerçeklerini tahrif ederek, yeni kimlikli topluluklar yaratılması.

  16. etnik kışkırtıcılık: etnik ayrılıkları güçlendirmek üzere kültür
  anımsatma programlarına başlanarak yerel toplantılardan uluslar arası
  toplantılara adam taşınması, ulusal-bölgesel tarihin bütünleştirici
  özelliklerinin azımsanılarak, yerel tarih, yerel kültür araştırması adı
  altında en eskiye özlem yaratılması.

  17. kültürel kaynaşmanın yıkımı: "çok kültürlülük" propagandasıyla
  toplumsal ortak kültürün temellerinin yıkılması. uluslararası karşı
  kampanyalar ile ulusal kurtuluşun simgesi olan anma günlerini ve toplumun
  tarihten kalma bağımsızlık ve onur simgesi özelliklerini sözde dostluk adına
  silikleştirerek güdülebilir bir topluluğa dönüştürmek. din kültürünün
  parçalanması, geleneksel akışın kesilmesi ve ulusal dayanışmayı pekiştirici
  etkisinin yok edilmesi için, "medeniyetler/dinler arası diyalog"
  programıyla, batı'nın dinsel kurumlarının güdümünde eritilmesi. böylece
  azınlık din kurumlarıyla, ulusal egemenliğin karşısında ortak, dinsel cephe
  oluşturulması

  18. inanmış örgüt liderlerinin yetiştirilmesi: liderlik programlarıyla,
  güdümlü yeni dünya düzenine tapınan ultra-liberal önderlerin üretilmesi ve
  yeni partiler kurulması, varolanlara yeni liderler yerleştirilmesi; parti
  programlarının rejimle hesaplaşmaya yönelik, birer kışkırtma programına
  dönüştürülmesi.

  19. silahlı gücün zayıflatılması: iktisadi bunalımı bahane ederek, toprak
  bütünlüğünü koruma aracı ulusal ordunun, silah donanımlarında, komuta
  kontrol ve iletişim sistemlerinde yenilenme alımlarının kısıtlanarak,
  zayıflatılması ve ulusal sınırların gevşetilmesi.

  20. orduları ulusal savunma kimliğinden koparma: güvenlik güçlerinin
  ulusal yapıların korunmasına yönelik müdahalelerini önlemek için,
  profesyonelleştirmek. devlet egemenliğine sahip çıkmaya çalışan orduları
  geriletmek için, kışkırtmalara başvurularak, ordu yönetimlerinin günlük
  siyasete çekilmesi, ordu içinde politik tartışma, ordu ile halk arasında
  cepheleşme yaratılması.

  21. devlet yönetiminin kargaşayla ele geçirilmesi: seçim darbesiyle egemen
  devletin ele geçirilmesi. merkezi direniş olursa, yaygın ve sürekli kitle
  gösterileri düzenlenmesi. bu sürecin hızlandırılması için halkı ikna edici
  etnik çatışmaların düzenlenmesi, ölümle sonuçlanan kışkırtmalarla etnik yada
  mezhepsel kimliklerin kemikleştirilmesi.

  ."ulusal egemenliklerinden ödün vermeye yanaşmayan bu tür
  devletlerin sınırlarının eleğe döndürülmesi işi, örtülü, kirli işlerle
  becerilemez ve ilgili ülkelerin insanlarının onayı alınmadan
  gerçekleştirilemezdi. bu nedenlerle, "hür dünya" işlerinden, "insan hakları"
  ve "din hürriyeti" bekçiliğine evirilen operasyon ile abd'nin uygun göreceği
  türden demokrasiler kurulmalıydı.

  demokrasi ihracını konu edinen bu incelemenin amacı, adı
  "project democracy" olarak reagan tarafından konulan ve 1980'lerin başından
  bu yana 92 ülkede uygulanan ve yeni-mandacıların işbirliğiyle örülen ağ'da,
  yani "örümcek ağı" içinde çırpınmakta olan türkiye'de olan bitene az da olsa
  ışık tutmak ve toplumsal-siyasal yaşamın yabancılar tarafından ele
  geçirilişini bir parça olsun sergilemektir.".

  kaynak: sivil örümceğin ağında: project democracy, m. yildirim, toplumsal
  dönüşüm yayınları.

  www.acikistihabarat.com sitesinden aktarma.
 • dehşet içinde okumakta olduğum hain plan.

  "çok kültürlülük propagandasıyla toplumsal ortak kültürün temellerinin yıkılması. uluslararası karşı kampanyalar ile ulusal kurtuluşun simgesi olan anma günlerini ve toplumun tarihten kalma bağımsızlık ve onur simgesi özelliklerini sözde dostluk adına silikleştirerek güdülebilir bir topluluğa dönüştürmek. din kültürünün parçalanması, geleneksel akışın kesilmesi ve ulusal dayanışmayı pekiştirici etkisinin yok edilmesi için, "medeniyetler/dinler arası diyalog" programıyla, batı'nın dinsel kurumlarının güdümünde eritilmesi. böylece azınlık din kurumlarıyla, ulusal egemenliğin karşısında ortak, dinsel cephe oluşturulması"

  aman tanrım!!!