şükela:  tümü | bugün
 • resimlerinin temel kaynağının kim olduğu belirlenemediğinden bir çok akadmeisyen tarafından batı resim sanatının babası kabul edilmiş kişidir. giotto nun resimlerinin kaynağının doğanın reprezantasyonu olma ihtimali de vardır ama bu akademiyen kısmının peki işine gelmez.

  kendisi arena kilisesi freskleriyle ortaçağ kabul edilen dönemlerde ortaya konmuş en şahane fresklerden birini oluşturmakla kalmamış, maesta tipi bir adet "tahtlı meryem" tablosu üretmiştir. yaptığı her eser aşağı yukarı rönesans ve yüksek rönesans sanatçılarına patron olacak olan giotto başyaptı olan "isa öldü galiba" da perspektifi kullanmayı çat pat söktüğü gibi, kompozisyon ile odak belirlemeyi, ışık oyunları ile göze yolar çizmeyi akıl etmiş, döneminin ressamları gibi bir tane izole adamı göbeğe oturtup boyamak yanlışına düşmemiştir (ya da belki de onlar öylesini yapabilecekken göbekteki adamdan daha memnundur)

  giotto nun bu üstün başarısındandır ki kilise resimlerin maneviyata olan bir üst seviye gücünü kavramış , kontreformist donemlerde sponsorlukta sorun çıkarmamışlardır.
 • arena chapelda freskoları olan tarz olarak gotikten rönesansa geçiş olarak nitelendirebileceğimiz italyan ressam. sanatın insan duyguları üzerine yoğunlaşmasında çığır açmıştır.
 • gotik heykellerin gerçeğe aynen benzeyen figürlerini resme uyarlamada bi devrim yaratmışş ,perspektif devrimi! bununla da yetinmemiş bi de eserine imzasını atmış..geleneği yaymış...
 • sanat ile zanaat ayrımının yapılmasında başrol oynamıştır.yaptığı resimlerin ve kendisinin ünü italya'yı aşıp tüm avrupaya yayılmıştır.o zaman dek yapılan çoğu resmin altında sanatçının değil bağlı olduğu kilisenin adı yazardı ya da hiç bir şey yazmazdı.yani sanatçının eseri vasıtasıyla bir kalıcılığı yoktu.sanatçıyı sadece yaşadığı nesil hatırlardı.sanatçıların ünü ve kalıcılığı,işini iyi yapan bir terzinin çevresinde bilindiği kadardı.giotto bunu değiştiren insandır.

  kendisinin büyük katkılarıyla italya'da yeniden doğuş fikri yeşermeye başladı.yeniden doğuş fikri vandallar ve gotlar tarafından yıkılan roma yani italya için çok cazipti.çünkü onlar roma'nın mirasçılarıydılar.

  (bkz: roma imparatorlugu)
  (bkz: rönesans)
 • venedik yakinlarindaki padua'daki arena kilisesinin duvarlarina sene 1305 te okumasi yazmasi olmayan hiristiyanlara incili - isanin dogumundan carmiha gerilmesi de dahil - resimli roman uslubundaki neredeyse ilk defa arka planda kalani gostermemeyi veya perspektifi kotarmis oldugu freskolariyla ( herbiri nerdeyse 1 x 1,5 metre ebadlarinda ) anlatmis bulunan ressam. (bkz: biz niye boyleyiz)?
 • giotto yaşamı ve doğayı görmenin yeni bir yolunu sergiler, iki boyutlu ortaçağ minyatürlerinin kontrastını; o, resimlerine üç boyut verir ve artık insanların ve hayvanların ifadelerinde ve bizde uyandırdıklarında, ilgi, merhamet ya da keder, coşku gibi belirli insan duygulanımlarını görürüz.

  ortaçağ kiliselerinin daha önceki, iki boyutlu mozaiklerinde, bunları görmek için bir insan gerekmediğini hissederiz - mozaikler kendi ilişkilerini tanrıyla kurmuşlardır. oysa ki giotto'da resme "bakmakta olan" bir insan gerekir; ve insan resme ilişkin duruşunu bir "birey" olarak almalıdır.

  böylece rönesans'ta merkezileşecek olan yeni hümanizm ve doğayla yepyeni ilişki burada doğmuştur. rönesans'ın kendisinden yüz yıl önce.
 • 1267-1337 yılları arasında yaşamış olan ve rönesans'ın öncüsü kabul edilen sanatçı.roma’da, napoli’de, assizi’de ve padua’da çalışan giotto’nun etkisi, italya’nın hemen hemen her yerinde hissedilir. giotto, resimsel mekan ve derinlik yanılsaması etkisini, mimari çevre, figürler ve onların kompozisyondaki konumlandırılmaları ile yaratmış ve bu anlamda, 14. yüzyıl sanatında bir devrim yaratarak rönesans’ın öncüsü olmuştur. aynı zamanda gombrich tarafından, "giotto, sanat tarihinde yepyeni bir sayfa açmaktadır. sanatın tarihi, giotto’dan başlayarak, ilkin italya’da, sonra da öteki ülkelerde, büyük sanatçıların tarihi olmuştur." cümleleriyle anılan kişidir kendileri.
 • nominalizm'in peşinden giden ressam.14. yüzyılda nominalizm’in etkisiyle, nesneler dünyasına olan ilginin artmasına paralel olarak, resimde nesnelerin içinde yer aldığı doğa da dikkate alınmaya başlanmıştır. bu bağlamda, sembolik anlatımın dışına çıkılarak doğa betimlemelerine yer verilmiş ve nesneler olabildiğince ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir. giotto’nun resimlerinde figürler, gerçek bir mekana, üç boyutlu bir doğa parçası ya da bir mimari mekanın içine yerleştirilmektedir. misal, “ölü isa’ya ağıt” adlı resimde de olay, üç boyutlu bir manzarada geçmektedir. kompozisyonda yer alan kayalığın diyagonal olarak yerleştirilmesi ve geri plandaki kuru ağaç ile verilen manzara izlenimi, 15. yüzyılda daha da gelişecek olan sanattaki natüralist yönelişlerin ilk adımı olarak kabul edilebilir. giotto’nun resmin arka planını, 13. yüzyılın altın yaldızından farklı olarak mavi renge boyaması da, onun natüralizm arayışının göstergesidir.14. yüzyılda bireyselliğin önem kazanmaya başlamasıyla insana, onun fiziksel özelliklerine ve iç dünyasına olan ilginin artması, giotto’nun resimlerinde gerçek yaşamdan kişiler oluşuyla kullanmasına yol açar. genellikle dini konulu resimler yapmış olmakla birlikte giotto, kompozisyonlarında yer alan kişilerin gerçek yaşamda nasıl davranacaklarını hesaba katmaktadır.
  bu dönemde giotto, portre sanatına da yeni bir bakış açısı getirmiştir. onun bu alandaki en önemli yapıtlarından biri, padua’daki scrovegni şapel’de yer alan “enrico degli scrovegni portresi”dir. resimde scrovegni, geleneksel kurucu portrelerinden farklı olarak, önünde diz çöküp kilisenin maketini sunduğu meryem ile aynı oranlarda ve seviyede verilmiştir. bunun yanı sıra, model sadece armalarıyla ya da bir yazıtla değil, kişisel benzerliğiyle tanınmaktadır. gerçek hayatta olduğu gibi resmetme anlayışı giotto’dan önce nadiren görülmektedir. giotto, gerek dış dünyanın nesnel bir biçimde ele alınması ve gerekse öznelliğin gelişimine koşut olarak, modellerin kişiliğine ilişkin gerçekçiliğiyle rönesans’a öncü olmuştur. onun antikiteyle olan ilişkisi biçimsel anlamda, 15. yüzyıl floransa okulu’nda olduğu ölçüde kendini göstermemekle birlikte, antik düşünce kaynaklı hümanizm, 14. yüzyıl sanatına özellikle giotto ile girmiştir.
 • eserlerinin tarihlendirmesi ise şöyledir.
  1280-1290 yılları arasında hocası cimabue ile beraber çalıştı.(bkz: cimabue)
  1290-1295 assisi san francesco kilisesi freskoları:
  1302-1306 padova(arena) şapeli freskoları
  1320-1325 santa croce kilisesi freskoları
 • batı merkezli sanat tarihi yazımında, doğayı algılamanın* en başarılı ilk örneklerini verdiği savunulan ressamdır. evet doğayı başarılı algılamıştır*ancak ilk değildir..

  (bkz: avrupamerkezcilik)
  bi de;
  (bkz: sözlükte hocadan ayar almak)