şükela:  tümü | bugün
 • terörü yücelten, garip bir grup yorum şarkısıdır.

  dhkp c ve benzeri örgütlerin halkla, devrimle, ülkesini ve insanını ileri götürmekle uzaktan yakından alakaları olmayan katil grupları olduğu gerçeğini gözler önüne serer.

  sibel yalçın adlı terörist 9 haziran 1995 günü şişli dyp ilçe başkanlığı binası önünde nöbet tutmakta olan polis memuru rüştü erdem'i şehit etmiş, akabinde düzenlenen operasyonda çatışma esnasında öldürülmüştür.

  http://www.iem.gov.tr/…=26&detay_id=124&sayfa_no=23

  ancak, grup yorum-nihat behram işbirliğiyle utanmadan adına destan denilen ama aslında terörü yücelten bu ucube ortaya çıkmış, o dönemde çoğu genci resmen terör örgütüne sempati duyma noktasına getirmiştir.

  bu şarkı terörü övmektedir, bu şarkı suçu övmektedir.

  ekleme : terörü öven, dolayısıyla suçu öven bir rezaleti afişe etmek suç duyurusu yapmak mıdır yoksa göte göt demek midir? ayrıca bakınızlar vererek nereye kadar? varsa farklı fikirler ortaya konulsa ne güzel olur, yoksa kaçak bakınızlar vermek o kadar ucuz, o kadar sakil duruyor ki...

  alın biraz da buradan bakınız madem:

  (bkz: boş bakınız vererek gevelemek)
  (bkz: karnından konuşmak)
  (bkz: humanizm maskesi altinda terore destek vermek)
  (bkz: insan haklari kisvesi altinda teroru desteklemek)
 • nihat behram'ın sibel yalçın için yazdığı bir şiirin, grup yorum tarafından abuk sabuk şişirmelerle bestelenmesi sonucu oluşan zırva. geliyoruz albümünde yer alır.

  sanırsın ki sibel yalçın bir halk kahramanı, halk egemenliği için mücadele eden bir büyük insan, ulvi bir yaşantısı olmuş ki hakkında destan yazılmış, nerde? nöbet tutan gencecik bir güvenlik görevlisini katletmiş, bir insanın yaşamına son vermiş. kamu görevini yapan bir insanı öldürmüş.

  sonra da insanlığa hiçbir saygısı ve ahlaki değeri olmayan bazı kirli zihniyetler tarafından da hakkında utanmadan, sıkılmadan övgü dolu sözler edilmiş, canilik yüceltilmiş, terörizm methedilmiş. ayıptır yahu.
 • grup yorum'un en hazin ağıtlarından, en güzel türkülerinden, en coşkulu marşlarından biri.

  terör, terörist, şehit, güvenlik görevlisi gibi bir dizi laf sıralayınca her şeyin tersine döndüğünü, gün gün hatırladığımız yakın tarihin karardığını, zalimin mazlum mazlumun zalim olduğunu sananları kızdırması doğaldır.
 • ağıt, güzel türkü, coşkulu marş diye nitelendirilmesi normaldir. nihayetinde müzikle kapladığınızda en vahşi davranışlar bile romantik bir havaya büründürülüp sanki bir destanmış havasında sunulabilir.

  ancak, sibel yalçın destanı adındaki bu ağıt/türkü/marş, terörü ve teröristi yüceltmekten öteye gidemeyen bir rezilliktir. göte göt diyerekten içinde terör, terörist, şehit, güvenlik görevlisi gibi dizi dizi laf sıralamamız dhkp-c sempatizanı kafaları rahatsız edebilir, etsin de zaten.

  nöbet tutan polis'i öldürerek mazlum olunuyorsa ya algılarınızda ciddi bir problem vardır, ya da bir terör destekçisisinizdir.

  29 nisan 2009 hikmet sami türk'e suikast girişimi'nde başarısız olan didem akman eğer yaralı ele geçirilemeyip bombayı patlatabilseydi, yani bir sınıf dolusu suçsuz öğrenciyi öldürebilseydi ona da mı ağıt/türkü yakacaktınız? o da mı aslında suçsuz ve bizim zalimin mazlum, mazlumun zalim olduğunu sanmamız olacaktı?

  terör kavramının doğası gereği kan içerek adını duyurmaya çalışan, suçluluk duygusu veya vicdan gibi şeylerden pek nasiplenmediği bilinen dhkp-c ve benzer zihniyetin sempatizanlarından bizi anlamaları gibi bir beklentimiz yok, rahat olabilirler. yalnızca göte göt dedik diye alınganlık gösterilmesin yeterli.

  sibel yalçın, nöbet tutan bir polisi şehit etmiş, akabinde düzenlenen operasyonda öldürülmüş bir teröristtir. ona ağıt olarak yakılan bu "destan" da doğal olarak aslında bir katile yakılmıştır.

  bu arada hatırlatalım, sibel yalçın'ın saklandığı yeri gösterdiği iddia edilen bir bakkal da yine dhkp-c tarafından katledilmiştir.
  nedense "destan", dhkp-c'li katillerin bu "hain(!)" bakkalı nasıl katlettiğinden hiç bahsetmez. (bkz: hasan levent)
 • 14. yılında hala güncelliğini koruyan güzel eser. bir direnişçiyi ölümsüzleştiriyor, kinimizi biliyor ve kalbimizi kavgayla doldurup yol gösteriyor hala. çünkü sibel yalçın'dan bu yana, hainlerin ve yağmacıların yüzleri dışında, değişen bir şey yok. tam da bu nedenle, sibel yalçın yeni bedenlerde can bulmaya devam edecek. faşizme karşı direniş, düşmanı korkularından hala titreten, şarkılarımıza dil uzattıran bu inatçı direniş, halka düşman iktidarlar olduğu sürece devam edecek, çünkü halkı yok edemezler ve sibel yalçın halktır.

  düşmanın nasıl bir halk istediği ortada. onlar bizim topraklarımızı satacak, bizi işsiz bırakacak, onbinlerimizi gözaltında, faili devlet katliamlarda canından edecek, ama bizler silahlanmayacağız, ama bizler oy vermeye devam edeceğiz. nankör bir sessizlikle itaat edip, üretip, tüketip, çürüyeceğiz. onlar zenginliklerinin tadını çıkaracak, dünyanın en güzel köşelerinde, en şanslı hayatları sürecekler. istedikleri, hayallerini kurdukları ülke ve dünya tasarımı budur. bunun için işkence yapıyorlar, bunun için faşist köpekler besliyorlar, hapishaneler bunun için yapılıyor, bunun için bazılarının gemisi varken, bizlerin hesabına düşen, depresyon, yalnızlık, işsizlik, utanç ve hırsızlıktır. kendi dilimizi bile konuşamamaktır.

  sibel yalçın bir intikam meleğiydi. tırpanının sapında yalnız onun eli değil, bir halkın eli vardır.
  ve o tırpanın sadece zalimleri değil, zalimlerin sarayını koruyanları da biçmesi kaçınılmazdır.
  titreyin.
 • (bkz: yapma destan)
 • insan yaşamını değil ölümü yücelten, nöbet tutan güvenlik görevlilerini sırtından vurmayı ideoloji, onur ve haysiyet addeden katil ruhlu manyakların öve öve bitiremedikleri kanlı bir palavra. teröre methiye, masum kanı akıtmaya dönük bir sitayiş.

  intikam meleği olduğu iddia edilen sibel yalçın melek değildir, ki halk hiç değildir. bilakis halkın güvenliği için görev yaparken canına kastedilen bir kolluk görevlisinin, 23 yaşındayken katledilen rüştü erdem adındaki bir yitik baharın katilidir. katil!

  ki uğur mumcu abimizin bu mevzuyla ilgili bir sözü de cinayete alkış tutan tüm erdemsizlere yöneliktir: "katil katildir, katilin sağcısı solcusu olmaz".
 • hasan levent destanının paralel evren karşılığı olsa gerek.