şükela:  tümü | bugün
 • (ing: theory of colours) goethe, renkler hakkında newton’dan farklı bir kurama sahiptir. newton, ışığın bir prizmadan geçtikten sonra yedi renge ayrılmasına bakarak bu renklerin ışığın içinde zaten var olan, onu oluşturan ana unsurlar olduklarını düşünmüştür. goethe ise prizmanın içinden bakıldığında ya da prizmadan geçen ışık bir yüzeye düşürüldüğünde beyaz bir bölgenin etrafını karanlık bir bölgenin çevrelediğini, renklerin ise sadece aydınlık ile karanlığın birleştiği kenar kısımlarda oluştuğuna dikkat çeker. aydınlık merkezin bir kenarında sarıdan kırmızıya geçiş, diğer kenarında ise maviden koyu maviye geçiş görülmekte, diğer renkler ise görülmemektedir. goethe bu renklerin birincil (asıl) fenomeni oluşturduğunu düşünür. prizmadan geçen ışık demeti küçültüldüğünde ise renkler birbiri üstüne biner ve ortada yeşilin oluştuğu geniş spektrum oluşur. bu da ikincil (yan) fenomendir. yani asıl renkler newton'un prizmasından çıkan yedi renk değil, sarı, kırmızı ve mavidir. (bkz: cmyk)

  goethe’ye göre aydınlık ve karanlık, kuzey ile güney gibi iki zıt kutuptur. karanlık ışığı zayıflattığı gibi, aydınlık da karanlığın enerjisini sınırlar. her iki durumda da renk doğar.
  sarı, karanlık tarafından gölgelenmiş bir ışık iken
  mavi, ışık tarafından zayıflatılmış karanlıktır.

  goethe’nin optik deneylerini konu alan yazılarının bir bölümü gözde kalan görüntülerle (after-images) ilgilidir. goethe’ye göre güneşe ya da benzeri parlak ışık kaynaklarına baktıktan sonra gözde oluşan renkli noktacıklar gözün sadece edilgen bir ışık algılayıcısı olmadığının kanıtıdır. gözün kendisi kendi iç ışıklarını ve renk etkilerini yaratabilir. newton, dalgaboyu ile renk arasında sabit değişmez bir ilişki olduğunu ve dalgaboyu bilgisinin gözün retina tabakasından beyinin ilgili merkezine kadar hücreden hücreye aktarıldığını, aktarılan bu bilginin de beyinde renge dönüştürüldüğünü savunmuştur. goethe ise, renklerin, dalgaboyunun beyindeki otomatik karşılığı olmadığını, rengi yapan şeyin bizzat beyin olduğunu ileri sürmüştür.
 • yazar yuki nin açıklaması ile bana çok yakın gelen kuramdır.

  özellikle, rengi renk yapanın beyin olması cümlesi beni benden aldı.

  bir şeyi açıklamak için referanslara gereksinimi olan insan denen canlının;
  ışık konusunda da referans araması şu an tam kapasite kullanamadığı beyninin bir oyunu olsa gerek..

  olmakhadisesi içinde bir o kadar yalın her şey; renkler bile..
 • kuramı doğru ise, goethe'nin bu dünyadan göçerken aklından geçenleri,beyninde çakan şimşekleri iyiden iyiye merak ettim.
  (bkz: ışık daha çok ışık)
 • alm. zur farbenlehre

  goethe, karanlık hakkında, newton' ın tanımladığı ve renklerin dünyasına girmiş çoğu düşünür gibi ışık yoksunluğu olarak tanımlamamıştır. onun için karanlık, "ışığın zıttıdır ve ışıkla etkileşim içerisindedir."
  newton için 7 ana renk olmasına karşın goethe için mavi ve sarı, ana iki renklerdir ve diğerleri bu iki rengin dereceleridir. sarı, karanlıkla karıştırılmış bir ışıktır, mavi ise ışıkla zayıflatılmış karanlıktır. newton' ın renk çemberi asimetrik 7 renkten oluşurken goethe' nin renk çemberi simetrik 6 renkten oluşur.
  goethe' nin renkler hakkındaki teorisi, yaptığı manzara (özellikle deniz) resimleriyle tanınan romantik ressam j. m. w. turner' ı etkilemiş, ışık ve renk gibi goethe' den ilham alakarak tablolar yapmasına neden olmuştur. aynı zamanda ön-raffaellocu* akımında da büyük önemi vardır bu teorinin. -özellikle goethe' nin hem teorisini benimsemiş hem de karakterlerini çizmiş sanatçı dante gabriel rossetti- goethe' nin teorisindeki gibi renkler, zıtlıktan ziyada birbiriyle uyum içerisindedir.
 • bana göre goethe'nin en enteresan teorisidir.

  goethe'nin newton'a muhalefet etmekten başka bir derdi yokmuş gibi gelir bana, çünkü newton'un argümanları son derece bilimsel ve temellendirilmiş argümanlarken goethe'ninkiler tamamen sanat felsefesine dayalı romantik ve bireysel argümanlardır.

  mesela newton'un argümanı gökkuşağına bakarak doğrulanabilir en basitinden, ama goethe'nin argümanlarını doğrulayan bir örneğe rastlamadım açıkçası doğada.

  hem madem tüm renkler sarı ve mavinin farklı dereceleri ise siyah, beyaz ve gri ne oluyor bu durumda? ya yeşil?

  "sarı, karanlık tarafından gölgelenmiş bir ışık iken
  mavi, ışık tarafından zayıflatılmış karanlıktır. "
  buyurmuş goethe. yeşil ikisinin dengelendiği nokta mı?

  turuncu içinse enerji verir demiş. valla öyle olsa her yeri turuncuya boyayıp tembellik sorununu ortadan kaldırırdık.

  mor oje sürenler intihara meyilliymiş, vay efendim kırmızı libidoyu arttırırmış gibi söylentiler de goethe'nin renk öğretisinden mi türedi acaba?
 • newton: beyaz ışık bir çok rengin bileşiminden oluşur. heterojendir.

  goethe: ışık en basit, en bölünemez ve en homojen şeydir.

  newton: karanlık ışığın yokluğudur.

  goethe: karanlık kutupsaldır ve ışıkla etkileşir.

  newton: ışık kırılma özelliğine göre bir yelpaze gibi açılır.

  goethe: aydınlık karanlık sınırlarda ortaya çıkan renk kesitleri bir spektrum oluşturmak için üst üste biner.

  newton: rengin varlığında prizma önemsizdir.

  goethe: bulanık bir ortam olarak prizma renklerin ortaya çıkmasını sağlar.

  newton: kırılma, bükülme ve yansıma sayesinde ışık ayrışabilir.

  goethe: ışık olmadan da kırılma, bükülme ve yansıma olabilir.

  newton: beyaz ışık "7" saf renge ayrılır.

  goethe: sadece "2" saf renk vardır; mavi ve sarı. diğerleri bunların dereceleridir.

  newton: beyaz ışık "7" renge ayrıştığı gibi "7" rengin bileşiminden gelir.

  goethe: renkler grinin tonlarında tekrar kombine olurlar.

  parçacık ya da dalga?

  newton: parçacık.

  goethe: hiçbiri. çünkü duyularla gözlenemezler.

  newton: asimetrik "7" renk.

  goethe: simetrik "6" renk.

  renkler ve etkileri

  geçenlerde karanlıkta renkleri görebilen hayvanlarla ilgili bir entry yazmıştım. #54854551

  bu entry'de bazı hayvanların renkleri görebilmeleri için ışığa ihtiyaç duymamalarından; daha doğrusu gözlerinin modifikasyonlara uğrayarak renkleri karanlıkta da algılayabildiğinden bahsetmiştim.

  gözbebeklerimiz karanlıkta daha fazla büyüyebilseydi renkleri karanlıkta da görecektik.
 • böyle bir kuramın varlığını, üniversitede aldığım çağdaş sanat dersine kadar bilmiyordum. halbuki renkler, prizmalar, mercekler, ışık gibi konular ilkokuldan liseye değin vardır müfredatta. goethe'nin bir kere ucundan bahsi dahi geçmemiştir buna rağmen. bu kadar taraflı ve eksik eğitim alıyor oluşumuz sahiden ciddi bir sorun.

  notlarımdan hatırladığım kadarıyla, newton'ın ve goethe'nin kuramları arasındaki farklılar arasındaki en önemli nokta aydınlık ve karanlık tanımlarıydı.
  newton, karanlığı ışığın yokluğuyla açıklarken; goethe, aydınlığı ve karanlığı, aither ve erebos gibi, varlıkları birbirlerinden bağımsız, etkileri ise birbirine zıt iki uç nokta olarak açıklıyor.
  newton'a göre beyaz ışık heterojen bir yapıda, bir çok rengin birleşimi iken; goethe ışığın bölünmez ve homojen bir yapıda olduğunu savunuyor.
  newton'a göre ışık kırılma özelliğine göre yelpaze gibi açılırken, goethe aydınlık ve karanlık sınırlarda renk kesitlerinin üst üste binerek bir spektrum oluşturduğunu ileri sürüyor.
  ve işte goethe'nin bu kuramları sanat ve mimarlık tarihini değiştiriyor.

  geçen sene, şöyle bir entry yazmışım: (bkz: #59514202)
  malevich'in yaptığı resimlere bakın, belli bir sınır içinde zıt iki alanda siyah ve beyaz arasına renklendirme yapıyor, gradient gibi. iki uçta yer alan aydınlığı ve karanlığı resmettikten sonra araya renk spektrumunu yerleştiriyor. girls in the field ve portrait of ivan kliun.

  birinci dünya savaşı'ndan hemen sonra goethe'nin şehri weimar'da kurulan bauhaus, gene goethe'nin bu kuramını benimsiyor ve geliştiriyor. çekirdek kadrosundan olan johannes itten, goethe'nin bu kuramından yola çıkarak yeni bir renk tekeri ortaya çıkarıyor ve bir rengin dört ayrı özelliği olduğunu öğretmeye başlıyor. bunları: doygunluk(intensity), sıcaklık(temperature), hue ve value (lightness and darkness) olarak tanımlıyor.
  bugün telefonlarda bile efekt verirken kullandığımız bu özellikleri itten'e, ondan önce de goethe'ye borçluyuz. itten'e ilhamı veren goethe'dir zira.

  aynı dönemde, farklı bir şehirde, mondrian, tablolarından memnun olmadığı için renklerin temeline dönmeyi kararlaştırıyor ve arkadaşı theo van doesburg ile birlikte goethe'nin prizma ucunda gördüğü ve tanımladığı üç ana rengi kullanıyorlar kanvaslarında; mavi, sarı ve kırmızı. bauhaus'un kurucularından walter gropius'un ilgisi ve davetleriyle, bauhaus'a gidiyorlar ve mimar gerrit rietveld ile beraber bu renk spektrumunu geliştirmeye çalışıyorlar. böylece mimarlık tarihini değiştirecek ve hatta modayı bile etkileyecek de stijl doğuyor.

  ülkenin mimarlık fakültelerinde bile bu budur, şu da şudur eğitimi bir yana, piet mondrian ve theo van doesburg'un neden sadece bu üç rengi seçtiğini anlamak güzel bir nokta. en azından üniversitede bu saçma eğitim sistemine katlanmak zorunda kalmayışımın hoşluğu ise paha biçilemez.